IP PLURIMEDIA – 23/05/2013

Beschrijving van de reclame

Voice-over: « Dans plusieurs pays, le vote n’est pas un droit mais un rêve. Dans d’autres, le droit de vote existe mais il ne sert à rien. Sur Ultraspot, voter est toujours un plaisir. Rendez-vous sur ultraspot.be, votez chaque mois pour votre pub préférée et remportez plein de cadeaux. ».

Motivering van de klacht(en)

De klager vecht de spot aan die begint met eraan te herinneren, aan de hand van zware, emotionele muziek, dat er landen zijn in de wereld waar men ervan droomt om te kunnen stemmen, bij gebreke aan democratie – en die plotseling van sfeer verandert, vrolijk wordt, om voor te stellen om te stemmen voor de beste reclames op ultraspot.be.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het duidelijk gaat om een humoristische spot gemaakt in twee delen: een eerste deel van 10 seconden zonder muziek gevolgd door een tweede deel van 10 seconden, gecontrasteerd door een vrolijke toon en muziek die onmiddellijk het “serieuze” van het eerste deel doorbreekt. Het is overduidelijk dat deze spot figuurlijk begrepen moet worden. De adverteerder denkt eveneens dat deze spot ondubbelzinnig is en dat de beschrijving (zelfs bij benadering) van de spot door de klager toont dat deze de (humoristische) aanpak goed begrepen heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat in de radiospot in kwestie een mannenstem het volgende zegt: “Dans plusieurs pays, le vote n’est pas un droit mais un rêve. Dans d’autres, le droit de vote existe mais il ne sert à rien.”. Dezelfde stem herneemt in het tweede deel van de spot op een andere toon met het volgende: “Sur Ultraspot, voter est toujours un plaisir. Rendez-vous sur ultraspot.be, votez chaque mois pour votre pub préférée et remportez plein de cadeaux.”.

De Jury heeft nota genomen van het feit dat de adverteerder benadrukte dat hij het gebruikelijke publicitaire proces van de figuurlijke humor hanteerde.

De Jury is niettemin van mening dat de problemen die aangehaald worden in het eerste deel van de spot reële en ernstige maatschappelijke en menselijke problemen zijn die zich bezwaarlijk lenen tot een ludieke en humoristische context in een reclameboodschap met commerciële doeleinden.

Daarom is ze van oordeel dat het gebruik van figuurlijke humor ongepast is in deze context en getuigt van slechte smaak.

Ze heeft derhalve gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig artikel 2 van haar reglement en doet een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder. Een advies van voorbehoud impliceert dat de adverteerder vrij is op het vlak van het gevolg dat hij aan dit advies geeft.

Gevolg

De adverteerder heeft meegedeeld dat hij deze versie van de spot niet meer zal gebruiken.

Adverteerder: IP PLURIMEDIA
Product/Dienst: Ultraspot
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  23/05/2013