IP PLURIMEDIA – 05/02/2014

Beschrijving van de reclame

Voice-over: « Vous n’imaginez pas le pouvoir d’un vote. Avec un vote, on peut faire changer les choses, mettre un terme au chômage, redonner de l’espoir, relancer tout un pays, offrir la liberté à ceux qui en sont privés et même, gagner un séjour à Barcelone, pour deux, grâce à Ultraspot.be. Rendez-vous sur ultraspot.be, votez pour le meilleur spot radio 2013 et gagnez un séjour à Barcelone pour deux. Ultraspot.be »

Motivering van de klacht(en)

De klager vecht een campagne aan die op een bombastische toon geacht wordt grappig en figuurlijk bedoeld te zijn met betrekking tot de voordelen van het stemmen in de wereld, voor de vrijheid, tegen de werkloosheid, tegen onderdrukking, en die eindigt met het verzoek om te stemmen voor Ultraspot.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot met bombastische en overdreven stem verwijst naar verschillende soorten stemmen en hun macht, om de luisteraars uit te nodigen om te stemmen voor de beste radiospot van 2013.

De Jury is van oordeel dat deze reclame niet van aard is om afbreuk te doen aan het respect voor het stemrecht en de fundamentele waarden van de democratie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: IP PLURIMEDIA
Product/Dienst: Ultraspot
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/02/2014