INTRES – 28/06/2005

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men Leen Demarré: « Ik ben Leen Demarré. Slapen is voor mij heel belangrijk. Minstens 8 uur per nacht, anders ben ik niet te genieten. Daarom liet ik Ergo Sleep mijn slaap DNA bepalen. Zo werd mijn bed helemaal op mij ingesteld en nu ben ik elke dag zo fris als een hoentje.”
Vrouwenstem:”Laat nu je slaap-dna bepalen bij Sleepy.”

Motivering van de klacht(en)

De opmeting van het slaap-dna gebeurt in de winkels van Sleepy in één positie: rugligging of zijligging. Dit terwijl elke mens zich per nacht tientallen keren draait en zowel op de rug als op de zij slaapt. Aangezien rugligging en zijligging totaal andere grafieken opleveren is dit systeem waardeloos en misleidend. De bekende Vlamingen die hun medewerking aan deze reclamespots verleend hebben, dragen een grote verantwoordelijkheid. Er zijn al genoeg rugklachten bij de bevolking, één van de voornaamste oorzaken van werkverzuim.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de klacht zijn inziens niet zozeer op de reclameboodschap slaat, doch eerder op de technische oplossing die het product Ergosleep biedt. Hij stelde dat de klager vertrekt van foutieve vooronderstellingen door een gebrek aan correcte informatie omtrent Ergosleep. Hij lichtte het ondersteuningprincipe van Ergosleep in detail toe en weerlegde de argumenten van de klager als volgt:

1)de opmeting van het slaap-dna door de Ergosleep testbank wordt enkel in zijlig uitgevoerd. Vanuit zijlig en de daaruit volgende analyse wordt een ondersteuning voor zowel zij-als ruglig aangeboden.
2)Men slaapt inderdaad zowel op rug als zij. Het onderscheid tussen beide slaaphoudingen wordt bij Ergosleep opgevangen door de flexibiliteit van draagrubbers en buiglatten. De adverteerder merkt op dat conventionele slaapsystemen helemaal geen rekening houden met het verschil tussen zij en ruglig.
3)Wat de getuigenissen van bekende Vlamingen betreft, stelt de adverteerder dat dit aansluit bij de algemene tevredenheid van Ergosleep gebruikers zoals dit blijkt uit marktonderzoek (97% tevredenheid)

Jurybeslissing

Vooreerst merkte de Jury op dat het niet tot haar bevoegdheid behoort zich uit te spreken met betrekking tot het product zelf, doch uitsluitend met betrekking tot de correctheid van de inhoud van de reclame.

Zij heeft vastgesteld dat Leen Demarré in deze radiospot persoonlijk getuigt over haar ervaring met dit product. Daar art. 8 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel bepaalt dat deze getuigenis echt, verifieerbaar, relevant en actueel moet zijn en dient gebaseerd te zijn op de persoonlijke ervaring en kennis van de persoon in kwestie, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om het bewijs dienaangaande te leveren.

Leen Demaré liet een verklaring geworden die beantwoordt aan de voorwaarden van art. 8 IKK code. De Jury heeft derhalve gemeend geen verdere opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: INTRES
Product/Dienst: Sleepy Ergosleep
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  28/06/2005