INTERPARKING – 01/10/2010

Beschrijving van de reclame

De banner toont een promotie voor parking P3 bij Brussels Airport.
Week-end 4 dagen voor € 49
7 dagen + 3 dagen gratis voor € 79
10 dagen + 4 dagen gratis voor € 94

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft zijn auto in FP3 geparkeerd van 14.07.10 09:47 tot 24.07.10 19:36, wat neer komt op een verblijf van 10 dagen, 9 uren, 49 min.

Volgens de promo is het correcte tarief volgens hem 84 Euro: 79 euro (voor "7 dagen + 3 gratis") en 5 euro voor de bijkomende dag.

Interparking rekende echter 94 euro aan. (10 euro te veel).

Hun redenering is dat vanaf 10 dagen, het "10 dagen + 4 gratis" tarief geldt.

Deze reclame is volgens de klager misleidend, aangezien hij de 3 dagen gratis niet ontvangen heeft.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde verbaasd te zijn over deze klacht aangezien hij uit commerciële overwegingen aan de klager een uitzonderlijke korting van € 10,00 heeft toegekend na zijn klacht, maar dat dit element niet werd vermeld in de klacht.

De adverteerder stelde dat hij ervan uitgaat dat deze klacht ongegrond is.
De reclame is volgens hem duidelijk: wanneer een klant tussen de 7- en de 10 dagen parkeert dan betaalt hij/zij voor die 7 dagen, maar de volgende 3 dagen “bevriest” de adverteerder het tarief.
Wanneer een klant tussen de 10- en de 14 dagen parkeert dan betaalt hij/zij voor die 10 dagen, maar de volgende 4 dagen “bevriest” de adverteerder het tarief.

Om het voordeel van de klant te illustreren deelde de adverteerder een vergelijkende tabel mee (normale tarief versus promo-tarief).
Deze tarieven zijn natuurlijk zo opgesteld om klanten aan te zetten tot optimaal parkeren zodat de capaciteit van de parking optimaal wordt gebruikt.
Deze promotie is verschenen op de website en in magazines en kranten.

Om van deze promotie te kunnen genieten dient de klant zich aan te bieden op de parking P3, een ticket te nemen aan de ingang van de parking en de minimale verblijfsduur te parkeren.

De klant kan zijn tarief optimaliseren door zijn verblijfsduur te plannen (meest optimaal naar kortingen zijn verblijven van 10x24 uur en 14x24 uur)
Een dag is geen kalenderdag, maar een periode van 24 uur die ingaat vanaf het moment dat de klant de parking inrijdt, en zelfs dan wordt niet direct 1 eenheid aangerekend maar loopt het tarief op met vooraf aangekondigd bedrag per uur tot het maximale dagtarief is bereikt.

Het bijgevoegde betalingsbewijs geeft alleen aan waar de klant zijn betaling heeft uitgevoerd. Op de verschillende Front Parkings op Brussels Airport kunnen de klanten in de verschillende parkings betalen ongeacht hun fysieke plaats van parkeren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame op duidelijke wijze 3 promotietarieven aankondigt:
-weekend 4 dagen voor 49 euro
-7 dagen + 3 dagen gratis voor 79 euro
-10 dagen + 3 dagen gratis voor 94 euro.

De Jury heeft nota genomen van de totale verblijfsduur van de klager (10 dagen, 9 uren, 49 minuten) en de aangerekende prijs (94 euro). De Jury is van oordeel dat het aangerekende tarief overeenstemt met de aankondiging in de reclame (10 dagen + 3 dagen gratis aan 94 euro). Het lijkt de Jury logisch dat indien men langer parkeert dan 10 dagen (zij het enkele uren, 1 dag, 2 dagen of 3 dagen), men onder het 3e promotietarief valt. De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de consument te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: INTERPARKING
Product/Dienst: Promoties P3 parking Brussels Airport
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/10/2010