INTERMARCHE – 03/03/2021

Beschrijving van de reclame

De folder toont pakken flessen van het merk, met in het groot “2+1 gratis” en, onder andere, de doorgestreepte prijs 17,10 euro met daaronder in het groot de prijs 11,40 euro.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwees naar de promotie in de folder met 2 pakken Evian + 1 pak gratis, aangekondigd met 17,10€ als normale prijs en gereduceerd naar 11,40€ voor de drie pakken, en voegde toe dat dit een verkoopprijs van 5,70€ voor een pak betekent.
Op zijn aankoopticket wordt de prijs van 5,28€ per pak aangegeven, met een korting van 4,44€. Hij deelde mee dat dit niet de korting is die overeenkomt met de prijs van een pak aan 5,28€.
Bij het onthaal van de winkel hebben ze hem uitgelegd dat 5,28 x 3 = 15,84€ (en niet 17,10€) - 4,44€ = 11,40€, namelijk de prijs aangegeven in de folder.
Hij vraagt zich af of er geen sprake is van misleiding in de doorgestreepte prijs van 17,10€ en dus de reclame van 2 pakken plus één gratis, aangezien de korting van 4,44€ niet overeenkomt met de aangerekende prijs van 5,28€ per pak.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder bevestigde dat de promotie in de folder betrekking heeft op een aanbieding op water van Evian 1.5L van 2 pakken + 1 pak gratis voor 11,40€ per 3 pakken, waarbij de normale prijs voor een pak 5,70€ is.
Wat de klacht betreft, deelde hij mee dat het klaarblijkelijk om een integratiefout inzake de prijs gaat op het niveau van de betrokken winkel.
Hij legde de manier uit waarop de promotie toegepast wordt in de centrale (als 3 Evianproducten langs de kassa gaan, moet de klant 11,40€ betalen, oftewel 1 pak gratis: 5,7 + 5,7 + 5,7 korting van 5,7 om tot de nieuwe prijs van 11,4 te komen) en in het geval van de betrokken winkel (5,28 + 5,28 + 5,28 = 15,84, hij moet 11,4 betalen of een korting van 4,44).

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de folder waarnaar de klager verwijst pakken flessen van het merkt toont, met in het groot “2+1 gratis” en, onder andere, de doorgestreepte prijs 17,10 euro met daaronder in het groot de prijs 11,40 euro.

Zij heeft er eveneens nota van genomen dat op het aankoopticket van de klager, de prijs 5,28€ per pak werd aangegeven, voor een bedrag van 15,84€ voor de 3 pakken, met een korting van 4,44€ voor een finaal bedrag van 11,40€.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft de Jury er terdege nota van genomen dat er klaarblijkelijk een integratiefout inzake de prijs was op het niveau van de betrokken winkel.

Ondanks deze discrepantie met het ticket in kwestie ingevolge een fout met betrekking tot de eenheidsprijs in de betrokken winkel, is de Jury van mening dat, ook al komt de doorgestreepte prijs in het geval van de klager niet overeen, deze effectief de totaalprijs voor de 3 pakken betaald heeft zoals aangekondigd in de folder.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: INTERMARCHE
Product/Dienst: Evian
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/03/2021