INTERELECTRA – 24/01/2006

Beschrijving van de reclame

Een Tv-spot toont een vrouw die voor een Tv-scherm staat.
Vrouwenstem met begeleidende beelden: “Ja, kijk zelf maar. Verwen uzelf deze maand nog met extra digitaal kijkplezier van iN.Di en Interelectra. Geniet twee maanden gratis van te gekke kinder-Tv, muziek, sport en spektakel, zenders uit binnen- en buitenland, nieuws en top-documentaires, alles over reizen en de catwalk. Ook liefhebbers van erotiek komen aan hun trekken. En alles natuurlijk in superieure dvd-kwaliteit. Meer zenders en nog beter beeld. Ja kijk dit eindejaar nog digitaal met iN.Di. U koopt uw iN.Di-BOX of digitale decoder aan 99 in plaats van 179 euro. U laat uw persoonlijke smartcard activeren en u krijgt 2 maanden gratis bij uw iN.Di-Plus-Abonnement. Afspraak bij uw Tv- of pc- handelaar. Voor meer info surf je naar www.interelectra.be of bel je naar 0800.90 158. Interelectra en iN.Di, meer zenders, nog beter beeld. Dat scheelt.”

Op het scherm verschijnen de volgende sleutelwoorden:
Ja, kijk maar! – Digitaal - Logo Interelectra / iN.Di - DVD kwaliteit - Méér zenders - Nog beter beeld - Dit eindejaar - Nu 99 euro - 25 euro - 20 betaalzenders - 2 maanden GRATIS - 10 zenders er gratis bovenop (+ logo iN.Di) - Afspraak bij uw tv- of pc- handelaar - www.interelectra.be - 0800 90 158 - Méér zenders, nog beter beeld. Dat scheelt. (+ logo Interelectra/iN.Di)

Motivering van de klacht(en)

Er wordt expliciet gezegd dat men recht heeft op gratis gebruik van 10 of 20 betaalzenders indien men zich een digitale iN.Di-Box aanschaft. Dit wordt ook zo vermeld in de folder. Er wordt echter niet vermeld dat dit aanbod alleen geldig is als men ook een jaarabonnement op deze betaalzenders onderschrijft.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat hij met de lancering van de digitale box aan de kabelklanten een nieuw en supplementair aanbod aanbiedt dat erin bestaat dat:
1e. het bestaande programma-pakket digitaal kan worden ontvangen
2e. er een 10-tal bijkomende programma's worden aangeboden
3e. er een betaalpakket aangeboden wordt van een 20-tal programma's tegen een maandelijkse vergoeding van 9,95 euro.
Hij stelde dat mits het aanschaffen van een digibox voor de prijs van 99 euro, men de bestaande programma-pakketten digitaal kan ontvangen. Voor 25 euro wordt de persoonlijke smart-card geactiveerd waardoor er 10 bijkomende programma's voor deze klanten toegankelijk worden. Daarenboven kan de klant opteren voor een betaalpakket à rato van 9,95 euro per maand voor twintig extra programma's. Deze twintig extra programma's biedt hij gedurende 2 maanden gratis aan aan de klanten die hiervoor een abonnement (12 m) onderschrijven. De adverteerder is van oordeel dat de communicatie (filmpje+folder) voldoende duidelijk weergeeft wat hij aan de potentiële klanten aanbiedt.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat het voor de kijker inderdaad niet duidelijk is dat men een jaarabonnement dient af te sluiten om aanspraak te maken op 2 maanden gratis 20 betaalzenders. Teneinde ieder riscico op misleiding uit te sluiten, heeft de Jury op basis van art. 23,1°WHPC en art. 5 van de I.K.K. code aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze TV reclame te wijzigen door op duidelijke en ondubbelzinnige wijze te vermelden dat het aanbod (20 extra programma's gedurende 2 maanden) enkel geldt indien er een jaarabonnement wordt afgesloten. Zij heeft hem tevens aanbevolen om deze TV reclame in afwachting van deze wijziging niet meer uit te zenden.

Wat de folder betreft, heeft de Jury de aandacht van de adverteerder erop gevestigd dat zij de TV reclame afzonderlijk onderzocht heeft, daar de consumenten die kennis nemen van de TV spot, niet noodzakelijk ook kennis nemen van de folder.

De adverteerder deelde mee dat hij de uitzending van dit filmpje heeft stopgezet.

Adverteerder: INTERELECTRA
Product/Dienst: IN-DI-Box
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  24/01/2006