INTERBREW – 27/05/2003

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men op een achtergrondmuziek 2 mannen die op een zingende toon de telefoon beantwoorden : « Met de brouwerij Belle-Vue, wij luisteren naar u. Hallo », waarop een vrouw antwoordt : « Goeiedag, ik ben hoogzwanger van een meisjestweeling en ik vroeg mij af of het kwaad kan als ik Kriek Belle-Vue drink ? ». De mannen antwoorden in dialect : « Maar nee, eh Jos. Ge krijgt daar alleen een buikje van. Zeg madammeke heb je al namen ? ». De vrouw antwoordt : « Nee nog niet ». Een van de mannen : « Wat dacht je van Belle ». De vrouw antwoordt : « Ah ja da's mooi ja, maar de andere dan ». Een van de mannen : « Wel Vue tiens. Belle, Vue. Kom schattekes, kom ». Opnieuw mannenstem : « En dan nu ne Kriek Belle-Vue », gevolgd door de educatieve slogan : “Bier drink je met verstand”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame deelt foute informatie mee die schadelijk is voor de gezondheid. De geleverde inspanningen om zwangere vrouwen correct te informeren over de gevaren van alcohol tijdens de zwangerschap worden hierdoor zwaar gehypothekeerd.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze spot niet specifiek tot zwangere vrouwen gericht is, maar kadert in het geheel van de reclame-campagne rond Kriek Belle-Vue, waarin het product vanuit een humoristische hoek wordt benaderd. Hij benadrukte dat het geenszins de bedoeling is geweest om tot onverantwoorde of overmatige consumptie aan te moedigen. Hij deelde tevens mee begrip te hebben voor de reactie en dat de spot dan ook off air is gehaald en niet meer zal uitgezonden worden.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de spot geen aanmoediging bevat tot overmatige consumptie, maar daarentegen wel een inbreuk vormt op art. 6.2 van de gedrags- en reclamecode voor bier, gelet op de conversatie met een zwangere vrouw, waarbij uitdrukkelijk “nee” geantwoord wordt op haar vraag : “ik vroeg mij af of het kwaad kan als ik Kriek Belle-Vue drink”.

Adverteerder: INTERBREW
Product/Dienst: Kriek Belle-Vue
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  27/05/2003