INTER DISTRIBUTION CORPORATION – 19/12/2000

Beschrijving van de reclame

De etikettering van een stift met sneldrogende inkt vermeldt “N.E.A.T. Formula. New Ecological Advanced Technology” en elders “xyleenvrij” – “hervulbaar”.

Motivering van de klacht(en)

Het gebruik van een absolute slogan en van een milieueigen terminologie die niet gemakkelijk begrepen kan worden, zonder uitleg is niet conform met de art. 7 en 10 van de milieureclamecode.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft uitleg verschaft over de eigenschappen van het product wat betreft zowel de bestanddelen als de conditionering alsook omtrent de nieuwe technologie van bescherming van de consumenten en het milieu. Hij liet gelden dat de gebruikte terminologie geen absoluut karakter heeft maar bedoeld is om het product te onderscheiden tegenover concurrerende producten. Zij dient geapprecieerd te worden met inachtneming van de andere vermeldingen op de verpakking en t.o.v. art. 8 van de code. Hij heeft voorgesteld op de verpakking een bijkomende informatie te geven omtrent de afwezigheid van toxistische oplosmiddelen in de nabijheid van het hervulbaar karakter van het product.

Jurybeslissing

De Jury was de mening toegedaan dat de vermelding « N.E.A.T. Formula-New Ecological Advanced Technology » niet meer strijdig is met art. 7 en 10 van de code door het geheel van deze aanduidingen in de onmiddellijke nabijheid van de vermelding waarvan sprake te plaatsen.

Gevolg

De adverteerder heeft aanvaard de verpakking in die zin te wijzigen en dezelfde vermeldingen op het product zelf te vermelden.

Adverteerder: INTER DISTRIBUTION CORPORATION
Product/Dienst: Artline
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  19/12/2000