INSTITUUT BEFOSAN – 08/06/1999

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Vertrouwelijk Rapport Nr. 254 M verschenen op 9 juni 1998. Dit officiële rapport heeft ruimschoots aangetoond en bewezen aan 29.450 mensen dat nu iedereen tot 4 kg per week kan verliezen”, vermeldt dat het product kilo's doet verliezen op een doeltreffende manier, met snelle, blijvende resultaten en zonder enige inspanning. In een lange tekst wordt uitgelegd dat volgens een recente wetenschappelijke ontdekking ciderazijn, hoofdbestanddeel van het product, “op weg is het krachtigste middel ooit te worden voor wie gemakkelijk en snel gewicht wil verliezen”. Het product “valt duizenden vetcellen aan die worden verteerd en geëlimineerd”, “vermindert het hongergevoel en desinfiltreert de weefsels…”, “een gewichtsverlies van 4 kilo per week werd opgetekend bij personen die er voordien nooit in slaagden af te slanken…”. Daarnaast wordt, naargelang het aantal kilo's overgewicht, het aantal kilo's vermeld dat men zal verliezen en aangeduid op welke plaatsen het product eerst inwerkt.
De advertentie geeft een aantal getuigenissen weer met voor- en na foto'. “Reserveringsbon met 100 % gratis proef” om aan een nieuwe reeks gratis tests deel te nemen en terugbetalingswaarborg.

Motivering van de klacht(en)

De zeer affirmatieve beweringen rechtvaardigen een vraag om bewijs-voering. Geen conformiteit met de regels inzake reclame voor verma-geringsproducten en de wettelijke betalingsmodaliteiten inzake verkoop op afstand worden niet nageleefd.

Jurybeslissing

Op de vraag van de Jury om bewijsvoering en haar opmerking inzake de toepasselijke wetgeving m.b.t. verkooop op afstand, heeft de adverteerder geantwoord dat het bewijsmateriaal aan “de bevoegde instanties” werd overgemaakt en de betalingswijze werd goedgekeurd door het Ministerie van Economische Zaken. Bij gebrek aan reactie op de vraag om haar deze bewijsvoering en kopie van de goedkeuring mee te delen, alsook op haar aanbeveling om de advertentie intussen te schorsen, heeft de Jury een schorsingsaanbeveling aan de media gericht.

Adverteerder: INSTITUUT BEFOSAN
Product/Dienst: Cap Mineur
Media: Magazine
Initiatief: Jury
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  08/06/1999