INSTIMA – 28/03/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met de tekst « Mai-Juin. Les Special Topics » toont een oudere man in het gezelschap van 2 mooie jonge dames op de achterbank van een wagen. De oudere man draagt een maatpak, zwarte zonnebril en houdt in zijn linkerhand een glas champagne en sigaar vast. Tekst naast de afbeelding : « Apprenez de ceux qui joignent le savoir à l'expérience ».
« Special topics : coaching, retail @ trade marketing, key account management, plan de communication, innovation & créativité.
Instima, l'institut de formation de la Fondation Marketing, travaille en collaboration avec des universités et des écoles de management ainsi qu'avec une sélection de personnalités de haut vol actives sur le terrain. Résultat ? Tout ce que vous apprenez aujourd'hui est immédiatement applicable. De plus, vous pouvez intégrer Instima à différents niveaux de connaissance et d'apprentissage. Envie d'en savoir plus ? www.instima.be, pacale.cambie@instima.be ou tél. : 02/467.59.57 ».
Onder de afbeelding de tekst : « Instima, institut de formation de la Fondation Marketing en marketing, vente et communication. Coaching, retail & trade marketing, key account management, plan de communication, innovation & créativité » + 2 logo's de Instima et EHSAL ».

Motivering van de klacht(en)

Een opleidingsinstituut zou toch niet mogen vervallen in clichés van macht, mannelijke en vrouwelijke rollen en foute verleiding. Deze reclame is zeer choquerend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat rond opleidingen over het algemeen op een puur informatieve manier gecommuniceerd wordt. Bij het creëren van een communicatieconcept voor Instima, een kleine speler met beperkte middelen, werd dan ook besloten dat de informatieve aanpak zich onvoldoende zou onderscheiden van de aanpak van de concurrenten en dat een creatieve, onderscheidende en interpellerende invalshoek een beter resultaat zou genereren. De advertentie gebruikt de voor iedereen begrijpbare tongue in cheek humor techniek, waarbij het clichéachtig beeld van een succesvolle man (man met ervaring en kennis) gebruikt wordt, gezeten in een limo omringd door “zij die nog moeten leren en geen ervaring hebben”. De ervaren figuur in het midden had overigens evengoed een vrouw kunnen zijn, want Instima heeft ook vrouwelijke docenten. De fotografie van het beeld is van zo'n evidente transparantie dat het beeld door iedereen als cliché herkenbaar is en dus onmogelijk kan begrepen worden als een beeld van realiteit. Het glas, de sigaar, het stylisme, de setting, … alles ondersteunt de overdrijving. Bovendien richt de advertentie en het opleidingspakket van Instima zich tot professionals uit de sectoren marketing, communicatie en sales, die vanuit hun activiteiten vertrouwd zijn met deze techniek. Deze advertentie verschijnt als sinds een tiental maanden in verschillende tijdschriften en heeft met uitzondering van huidige klacht, geen negatieve reacties gegenereerd. De adverteerder is van mening dat deze communicatie niet geïnterpreteerd kan worden als een portrettering van macht, misbruik van sekse, foute verleiding, noch dat ze als denigrerend of onfatsoenlijk kan gezien worden.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat deze afbeelding niet van de beste smaak getuigt en geen positief beeld overbrengt, noch van de man en/of vrouw, noch van marketing. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken, heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: INSTIMA
Product/Dienst: Opleiding
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  28/03/2007