INNO – 06/11/2003

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een vrouwelijke stem die zegt : “Op verzoek van het Parket Generaal verspreiden wij het volgende opzoekingsbericht : Sinds 4 dagen zijn de volgende personen
vermist : Meneer Snoeck, Mevrouw Van Baelen…. (opsomming van namen). Ze werden allen voor het laatst gesignaleerd in bezit van een hele hoop zakken in de kleur van Inno”. Dit bericht wordt onderbroken door een mannenstem die zegt : “Ja, ja het zijn opnieuw dolle dagen bij Inno. De 4 dolle dagen tot 10 november. Dat zijn 600 grote merken tegen dolle prijzen. Om helemaal dol van te worden”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is ongepast daar zij een bericht van het parket vervormt om reclame te maken en hierdoor worden dergelijke berichten gebanaliseerd. Welke aandacht zal de luisteraar nog besteden aan een echt bericht van het parket na 1 week van deze reclame?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het geenszins de bedoeling was om met deze spot een officieel opsporingsbericht te banaliseren. Hij benadrukte dat de humor prevaleert en dat de spot uitgezonden wordt tijdens de reclameblokken en er dus geen verwarring is met een officieel bericht. De tekst van de spot spreekt van Parket Generaal terwijl een officieel bericht geschiedt op verzoek van de Procureur des Konings of de onderzoeksrechter. De adverteerder bevestigde dat de campagne binnen enkele dagen afgelopen is en dat hij er zich toe verbindt om in de toekomst af te zien van een dergelijke aanpak.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat het gebruik van de tekst en het schema van een officieel bericht teneinde de aandacht van de luisteraar te trekken voor commerciële doeleinden, niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en inderdaad het risico inhoudt dat dergelijke berichten gebanaliseerd worden en dat dit de aandacht die de luisteraar voor dit soort van berichten moet hebben, doet verminderen. Op basis van art.1 van de code voor reclame-ethiek van de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel en art. 1, al. 2 van de IKKcode heeft de Jury de aanbeveling gedaan om deze radiospot niet meer te gebruiken.

Gevolg

De Jury heeft er nota van genomen dat deze campagne afgelopen was en dat de adverteerder er zich toe verbonden heeft om in de toekomst af te zien van een dergelijke aanpak.

Adverteerder: INNO
Product/Dienst: Promotiedagen
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  06/11/2003