INNO – 06/05/2013

Beschrijving van de reclame

De advertentie met betrekking tot de “4 dolle dagen” vermeldt onder andere “Let op, geld lenen kost ook geld”.

Motivering van de klacht(en)

De verplichte vermelding “let op, geld lenen kost ook geld” werd met opzet zeer moeilijk leesbaar weergegeven.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat hij de wettelijke richtlijnen die verduidelijken dat de grootte van de zin in kwestie 4% van de hoogte van de advertentie moet bedragen, heeft nageleefd. Gezien het feit dat het formaat hoog en smal is, komt men tot een lay-out zoals deze van de advertentie.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de verplichte vermelding “Let op, geld lenen kost ook geld” wel degelijk vermeld staat conform de bepalingen van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet en het Koninklijk Besluit van 21 juni 2011 inzake consumentenkrediet.

De Jury heeft niettemin geoordeeld dat de advertentie zo gemaakt is dat de vermelding in kwestie, in de Franstalige versie, niet leesbaar is. De Jury is van oordeel dat de advertentie derhalve niet beantwoordt aan de geest van de wet.

De Jury heeft de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in die zin te wijzigen dat de vermelding leesbaar zou zijn en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing van de Jury zal naleven.

Adverteerder: INNO
Product/Dienst: Galeria Inno
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  06/05/2013