INITIAL – 31/08/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een zakenman en twee jongedames (in minirok + T-shirts met het logo van het merk in kwestie) die zich in de herentoiletten bevinden. De dames helpen de man bij het wassen/afdrogen van zijn handen. Tekst onderaan : « Initial sanitaire hygiëne. U krijgt meer dan u verwacht. Sanitaire hygiëne. Bedrijfskledij. Schoonloopmatten. Linnen. Initial. www.initial-textiles.be ».

Motivering van de klacht(en)

Het beeld van de vrouw in deze reclame is bijzonder vulgair en vernederend. Door het ontbreken van een minimum aan humor die deze reclame nog aanvaardbaar zou maken, is deze reclame nodeloos choquerend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het geenszins zijn bedoeling is geweest om te shockeren, noch om bepaalde oneerbare handelingen te suggereren. De campagne bestaat uit 2 advertenties waarbij gestreefd wordt naar een gezond evenwicht tussen de seksen en het geenszins de bedoeling is om denigrerend over te komen bij het ene of andere geslacht.
Met betrekking tot de advertentie in kwestie, legde hij uit dat het feit dat de zakenman geholpen wordt door 2 dames symbolisch is voor het feit dat Initial niet alleen producten levert, maar hier ook een service aan koppelt. Bij Initial wordt de klant in de watten gelegd, zonder dubbelzinnige connotaties van welke aard ook. Wat de setting betreft liet hij gelden dat sanitaire producten thuishoren in een toiletomgeving en de keuze van de locatie aldus voor de hand lag. Wat de kledij betreft, legde hij uit dat de advertentie hoofdzakelijk in de lente- en zomerperiode verschijnt en hij er aldus voor geopteerd heeft om de kleding van de figuranten aan te passen aan de seizoenen. Tenslotte benadrukte hij dat de fotografie op geen enkel punt naar het vulgaire neigt en integendeel er juist naar streeft om het geheel op een sympathieke en zo duidelijk mogelijke manier neer te zetten. Hij stelde dit misverstand te betreuren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze advertentie een man toont die door 2 hostessen van de firma Initial geholpen wordt bij het wassen/afdrogen van zijn handen. De Jury is van oordeel dat deze afbeelding geen seksuele connotatie inhoudt en duidelijk louter het service-aspect van Initial op de voorgrond plaats. Gelet hierop is zij van oordeel dat deze reclame niet vulgair of vernederend overkomt en niet van aard is om de waardigheid van de vrouw aan te tasten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: INITIAL
Product/Dienst: Intitial sanitaire hygiëne
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  31/08/2007