ING – 27/05/2008

Beschrijving van de reclame

In een radiospot horen we een standupcomedian:
- “Wacht, het is bruin, gewapend en het zit in een bos. Rambee.” (Uitbundig gelach)
- “En… en waarom… waarom giet een blondje water in haar computer? Om te kunnen surfen naar haar ING Lion Account.” (uitbundig gelach)
Voice off: “Wilt u ook een gratis online ING Lion Account? Profiteer er nu van op www.ing.be.”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is van slechte smaak en absoluut schandalig. Het gaat om discriminatie t.o.v. de blondjes die al voldoende lijden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde dat het idee dat mensen met blonde haren dommer zouden zijn dan andere op niets stoelt. Het is m.a.w. niet wetenschappelijk onderbouwd, en ook in de dagelijkse omgang met blonde mensen is er niets dat ook maar in die richting zou kunnen wijzen. Nochtans is het een idee dat sinds jaren gemeengoed is in verschillende landen en dat enkel en alleen als inspiratiebron dient voor ontelbare smaakvolle en minder smaakvolle moppen.

Hij benadrukte dat het hier niet gaat om discriminatie of vooroordelen. Er zijn voor zover hem bekend geen voorbeelden in de dagelijkse praktijk van blonde mensen die de toegang werd geweigerd tot verenigingen of activiteiten van welke aard dan ook, of die bijvoorbeeld naast een job grepen, alleen omdat ze blond waren. Dit toont aan dat de premisse dat blond = dom door niemand au sérieux wordt genomen, en blijkbaar enkel en alleen in leven wordt gehouden als bron van humor.

Hij liet gelden dat de radiospots in kwestie door een team van blonde vrouwen werden gecreëerd.

Ten slotte benadrukte hij dat de spot waar de blondjes aan bod komen deel uitmaakt van een reeks spots waar het duidelijk is dat humor als centrale thema wordt gebruikt.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat deze spot niet van de beste smaak getuigt. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken ten nadele van de reclame, heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 2 van haar reglement.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ING
Product/Dienst: ING Lion Account
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  27/05/2008