ING – 26/04/2011

Beschrijving van de reclame

De spot toont een man die voor zijn laptop zit om een online rekening te openen. Een mongoolse krijger te paard verschijnt achter hem. De man wordt door de Mongoolse krijger aan zijn voeten door zijn tuin gesleept, maar hij blijft al lachend zijn laptop gebruiken. Hij slaagt erin om zijn online rekening te openen. Vervolgens krijgt hij een hark in het voorhoofd. De spot eindigt met het beeld van de man met de hark in zijn schedel, een grote glimlach en in zijn hand de bankkaart en de duim van de andere hand die omhoog wijst.
Voice over: “Een gratis online zichtrekening openen op ing.be, dat is echt kei gemakkelijk. Daarom hebben we het een beetje moeilijker gemaakt. Ja een gratis zichtrekening is echt wel kei gemakkelijk te openen. Open nu in amper 3 kliks uw gratis ing lion account op ing.be”

Motivering van de klacht(en)

Deze meer en meer idiote spots die vertoond worden op uren dat kinderen voor de TV zitten, zijn meer en meer trash (in dit geval is niet enkel het openen van de online rekening gratis, maar ook het geweld). En dan is men verbaasd dat geweld toeneemt. Is er nog een ethiek in deze wereld waar alles en bovendien gelijk wat toegestaan is en gekocht wordt?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder benadrukt dat het om een humoristische spot gaat en dat hij niet inziet welke wettelijke bepaling of gedragscode hij zou schenden.

Naar aanleiding van de vraag van de Jury wat betreft het gratis karakter van de ING Lion Account en de Jurybeslissing van 4 mei 2010 ter zake, heeft de adverteerder meegedeeld dat sinds 1 september 2010 de geldafhalingen bij niet-ING distributeurs niet meer gefactureerd worden aan de klanten.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een man toont die voor zijn laptop zit om een online rekening te openen. Hij wordt vervolgens aan zijn voeten meegesleept door een Mongoolse krijger te paard, maar slaagt er toch in om een rekening te openen. Daarna krijgt hij een hark in het voorhoofd. De spot eindigt met het beeld van de man met de hark in zijn schedel, zijn bankkaart in de hand en een grote glimlach op zijn gezicht.

De Jury is van oordeel dat de realisatie van deze spot zo overdreven is dat ze niet van aard is om te choqueren. De beelden van de man die aan zijn voeten wordt meegesleept en die zich aan een hark stoot worden verzacht door de laatste scène waar de man met een glimlach zijn bankkaart toont.

Wat betreft het gratis karakter van de ING Lion Account, heeft de Jury op basis van het schrijven van de adverteerder genoteerd dat, sinds 1 september 2010, de geldafhaling bij niet-ING distributeurs niet meer gefactureerd worden aan de klanten en dat er dus geen andere kosten zijn buiten de onvermijdelijke kosten die verbonden zijn aan het ingaan op het aanbod.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ING
Product/Dienst: ING Lion Account
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/04/2011