ING – 26/01/2021

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Vrouwenstem:
« C’est le moment de penser au futur avec ING. »
Mannenstem:
« Cher moi dans 10 ans,
Alors, ça y est ? Tu l’as ta voiture de collection ?
Et tu as décidé de partir vivre en Ecosse ? Ou alors tu as reformé un groupe de musique, avec tes petits-enfants ? En tous cas, j’espère que tout va bien là où tu es. Signé : moi, il y a 10 ans. »
Vrouwenstem:
« Et si c’était le moment d’optimiser votre capital. ING reste à vos côtés, même à distance. Contactez nos experts sur ing.be/investir. »

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt het choquerend om over zoiets onbenulligs als een oldtimer te praten in een tijd waarin sommigen van ons enkel kunnen overleven dankzij voedselpakketten.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot verschillende verlangens of dromen aanhaalt die de voorgestelde man al dan niet in de komende tien jaar zou kunnen realiseren.

Volgens de Jury nodigt de adverteerder op deze manier de consument uit om zich op een of andere manier de toekomst voor te stellen en via zijn diensten te investeren.

Zonder zich uit te spreken over het al dan niet onbenullige karakter van bepaalde producten, is zij dus van mening dat de oldtimer slechts een voorbeeld is tussen andere, in het kader van een spot die al dan niet realistische dromen aanhaalt om de bank in kwestie te promoten.

De Jury is uiteraard gevoelig voor de huidige context en meer algemeen voor de precaire situatie waarin sommige mensen zich bevinden, maar zij is niettemin van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ING
Product/Dienst: ING
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/01/2021