ING – 13/01/2016

Beschrijving van de reclame

De reclame met als titel “Dat u in 2016 gaat samenwonen met uw lief, is uw keuze” toont een oudere vrouw met een jongere man aan een tafel met gebakjes. De man legt een hand op de schouder van de vrouw terwijl hij haar iets toefluistert en beiden lachen.

In een oranje vak tevens de volgende tekst:
“Wij doen alles om het mogelijk te maken.
Ook voor Lucas en An. Lucas is An’s oogappel. Ze legt hem dan ook constant in de watten met cadeautjes. Zoals zoveel oma’s zouden doen. Alleen is An niet de oma van Lucas. Ze zijn geliefden. Die samen genieten van een taartje. Met slechts één vorkje. Ja, want Lucas en An delen alles met elkaar. En straks ook hun rekening, wanneer ze een ING Lion Account openen, de ideale gemeenschappelijke zichtrekening. En een gemakkelijke, want bij uw ING Lion Account kan u kiezen voor 2 gratis bankkaarten voor dezelfde rekening. Ze mogen dan wel 20 jaar in leeftijd verschillen, hun bankrekening zal steeds dezelfde zijn.

Vraag nu uw gratis ING Lion Account aan op ing.be”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat de adverteerder in de reclame schrijft dat een jongere man een relatie heeft met een twintig jaar oudere vrouw. De reclame lijkt hierbij van oordeel te zijn dat dat een zeer rare relatie is, temeer omdat ze schrijft "alleen (...)". Volgens de klager spreekt ze dus een oordeel uit ten opzichte van de relatie. En dat terwijl reclame volgens de internationale gedragscode een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft, en koppels met een leeftijdsverschil dus niet mag stigmatiseren. Hier doet de reclame dat wel volgens de klager.

Standpunt van de adverteerder

Het spijt de adverteerder dat iemand zijn campagne als discriminerend beschouwt, want dat is net het tegenovergestelde van wat hij wil bereiken. Met zijn nieuwe campagne wil hij laten weten dat iedereen welkom is bij hem, ongeacht de keuzes die hij of zij maakt.

Hij heeft dit geïllustreerd aan de hand van een heleboel verschillende levenskeuzes. Het verhaal van het koppel met leeftijdsverschil staat naast het verhaal van de student met de zware eerste job, het gescheiden koppel dat aan een nieuwe start begint, de oma die spaart voor een buitenverblijf, het koppel dat de wereld rond trekt met een caravan, ... Stuk voor stuk verhalen die levenskeuzes illustreren. Keuzes die soms makkelijk, soms moeilijker zijn. Keuzes die voor de hand liggen, en keuzes die meer verrassen. En vooral: keuzes waar de adverteerder de consument als bank vrij in laat en waarover hij geen oordeel velt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame met als titel “Dat u in 2016 gaat samenwonen met uw lief, is uw keuze” een oudere vrouw met een jongere man toont.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de bedoeling van de campagne is te laten weten dat iedereen welkom is, ongeacht de gemaakte keuzes en dat dit geïllustreerd wordt aan de hand van verschillende levenskeuzes.

De Jury is van mening dat de reclame in kwestie geen visueel of textueel element bevat dat van aard is om op basis van de leeftijd te discrimineren of om een bepaalde levenskeuze te kleineren.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet strijdig is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ING
Product/Dienst: ING Lion Account
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/01/2016