ING – 04/09/2006

Beschrijving van de reclame

Radiospot 1 (jurk) :
(Inleidende jingle : Les aventures de Taux, Monsieur Taux, par ING)
Vrouw : T'as vu, TAUX, j'ai mis mon nouvel ensemble, je me suis dit que ça te plairait…
Taux (mannenstem) : Chantal… cette robe est abominable.. Elle te boudine.. Enlève ça tout de suite… ça me rend malade !
Vrouw (verontwaardigd) : Mais vous avez entendu ce qu'il vient de me dire ? Mais c'est pas possible, il est gonflé, ce Taux !
Taux : Ben oui, en juillet, je suis comme ça je suis gonflé !
Voix off : Chez ING jusqu'au 30 juillet, le taux du Livret Vert est vraiment gonflé:1,50% de taux de base + 1,75% de prime d'accroissement sur base annuelle, ceci sous certaines conditions que votre conseiller ING vous expliquera en détail."

Radiospot 2 (cadeau) :
(Inleidende jingle : Les aventures de Taux, Monsieur Taux, par ING)
Vrouw : Bon anniversaire Taux, j'ai un cadeau pour toi!!
Taux (mannenstem) : Comment peux-tu m'offrir une chose aussi médiocre je n'en veux pas… Garde le pour ta mère !
Vrouw (verontwaardigd) : Mais vous avez entendu ce qu'il vient de me dire ? Mais c'est pas possible, il est gonflé, ce Taux !
Taux : Ben oui, en juillet, je sais, je suis comme ça ! Je suis gonflé!
Voix off : Chez ING jusqu'au 30 juillet, le taux du Livret Vert est vraiment gonflé:1,50% de taux de base + 1,75% de prime d'accroissement sur base annuelle, ceci sous certaines conditions que votre conseiller ING vous expliquera en détail."

Motivering van de klacht(en)

De beledigingen in deze reclame kunnen maar beter niet gehoord worden door jongeren, want dit vormt verbaal geweld en bereidt hen aldus helemaal niet voor op het huwelijksleven. Het vormt geen voorbeeld voor onze jongeren

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij begrijpt dat de klaagster van bekende merken en adverteerders eist dat ze echtelijke geweldplegingen niet zouden ophemelen zelfs indien ze verbaal zijn en dit in het bijzonder wanneer jongeren dit kunnen horen. Hij benadrukte dat ze ook bij ING van oordeel zijn dat zo'n handelingen totaal onaanvaardbaar en zelfs afkeurenswaardig zijn en dat ING in het bijzonder aandachtig is om niemand te kwetsen in haar communicatie.
Hij legde uit dat als men de tijd neemt om de teksten van de radiospot aandachtig te lezen, men zal opmerken dat de kritiek altijd gericht is op een voorwerp dat een persoon draagt of geeft maar nooit diens integriteit aan de kaak stelt. Deze kritieken maken deel uit van de humoristische toon in de spots, die geenszins kunnen vergeleken worden met beledigingen. ING veroorlooft het zich niet om iemand uit te schelden in zijn reclame.
ING onderlijnt dat er geen enkele situatie in scène is gezet met een koppel. Er wordt nooit gerefereerd naar echtgenoten of de notie schat in de spots. Taux (tarief) is enkel een weinig charmante kennis van de persoon met wie hij converseert. Op het einde van de spot interpelleert deze persoon een derde terwijl hij zich beklaagt over “taux”. De aanwijzende vorm wordt niet gebruikt voor een echtgenoot waarvoor de bezittelijke vorm (bijvoorbeeld: ‘mijn schat') meer gebruikelijk is.

Jurybeslissing

De Jury is van mening dat het duidelijk is dat taux (tarief) gepersonifieerd wordt met de bedoeling de boodschap in de verf te zetten. Gelet op deze duidelijke karikaturale context, was de Jury van oordeel dat deze spot niet het risico inhoudt om letterlijk te worden opgevat door het grote publiek. Gelet op wat voorafgaat, heeft zij gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: ING
Product/Dienst: Intresten groen boekje
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/09/2006