INFORMAZOUT – 28/04/2000

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel “Zij die voor mazout kiezen voelen zich vrijer”, toont een verwarmingselement waarin een opening is gemaakt en vermeldt een telefoonnummer voor een volledig documentatiepak. De tekst somt de verschillende voordelen van mazout op en onder de titel “Zij hebben voor een milieuvriendelijk systeem gekozen” in de Franstalige versie « Ils ont opté pour un système qui respecte les normes antipollution », is ondermeer vermeld dat “ … een goed afgestelde verwarmingsinstallatie haast geen stikstofoxiden en koolstofmonoxide uitstoot..”.

Motivering van de klacht(en)

Gelet op de gebruikte termen en de beweringen inzake het milieu, is een onderzoek naar de conformiteit met de milieureclamecode gerechtvaardigd.

Jurybeslissing

De Jury deed de aanbeveling om de woorden “haast geen uitstoot”, wegens hun dubbelzinnigheid (art. 3 milieureclamecode) en aangezien mazout wel nog, hoewel misschien minieme, schadelijke uitstoot veroorzaakt, te vervangen teneinde misvatting en verwarring in hoofde van de consument te vermijden. De Jury was bovendien van oordeel dat de absolute bewering “milieuvriendelijk” in de Nederlandstalige versie strijdig is met art. 7 van de code omdat mazout niet volledig zonder gevolgen is voor het milieu.
De adverteerder voerde aan dat beide termen gebaseerd zijn op een wetenschappelijke studie van de VUB en deelde daar een kopie van mee. Na onderzoek besloot de Jury dat de studie enkel gewag maakt van “lage (CO), zwakke (Nox) of verminderde (SO2) uitstoot wat niet met de vermelde termen overeenstemt. De voorzichtig geformuleerde conclusies van de studie maken tevens gewag van de invloed van de kenmerken en de kwaliteit van de uitrusting en van het onderhoud op de uitstoot. De Jury heeft derhalve haar aanbeveling bevestigd.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de campagne beëindigd is en hij bij een volgende campagne rekening zal houden met de opmerkingen van de Jury.

Adverteerder: INFORMAZOUT
Product/Dienst: Mazout
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Jury
Datum afsluiting:  28/04/2000