INFORMAZOUT – 27/05/2015

Beschrijving van de reclame

Radiospot:

VO: “Les 17 uit de Kamazoutra.”
Vrouw (met sitar-muziek op de achtergrond): “Tempo is hét sleutelwoord. JIJ bepaalt wanneer je je mazoutfactuurtje betaalt. Die dominante rol eist wel wat flexibiliteit van je leverancier. Verwachtingen die hij maar al te graag inlost. Dus, zachtjesaan en elke maand een klein stukje betalen? Of toch liever alles in één keer? Jij hebt de touwtjes in handen… deugniet.”
VO: “Mazout, dat is optimaal genieten van warmte. Want je kan maandelijks betalen of in 1 keer bij levering.”
Vrouw: “Méér… op kamazoutra.be. Met de Z van… zachtjes.”
Jingle: “Mazout, warm voor de toekomst”

Website kamazoutra.be:

De afbeeldingen op de website tonen tekeningen van geklede mensen in diverse eerder acrobatische houdingen bij verwarmingsapparatuur.

Motivering van de klacht(en)

Als moeder van 3 jonge kinderen vindt de klaagster de reclame voor mazout hoogst ongepast. De link die op de radio (op primetime, ieder uur en meer) met de kamasutra wordt gelegd ontgaat haar en is onnodig.

Er wordt aangeraden te surfen naar de site kamazoutra.be. Als haar oudste dochter (9) dit gaat googelen komt ze zonder enige twijfel op een totaal andere site die niet voor haar ogen bestemd is. Ook de tekeningen op de site leggen een link naar de kamasutra en zijn niet realistisch.

Dit is in haar ogen geen reclamespot/site die haar kinderen hoeven te horen/zien.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de radiocampagne “Kamazoutra” op een licht humoristische manier het publiek wil leren hoe wie met mazout verwarmt zuiniger en milieuvriendelijker kan verwarmen.

Hij heeft zijn campagne gebaseerd op een “jeu de mot”, namelijk “Kamazoutra”, de combinatie van “Kamasutra” en “Mazout”. Met deze naam verwijst hij naar de klassieker uit de erotische Indische literatuur Kamasutra. Om elke verwarring met het origineel te vermijden , maakt hij op het einde van de spot heel duidelijk dat het om Kamazoutra met een z gaat, dus niet om het origineel.

Van de klassieker uit de wereldliteratuur neemt hij vooral de vormelementen over. Namelijk het feit dat het als “leerboek” een aantal lessen bevat. Ook hij geeft wie met Mazout verwarmt les, niet in erotische vaardigheden, maar wel in besparen of gespreid betalen.

Het contrast tussen het “format” van de campagne (namelijk de les, de Indische achtergrondmuziek en de sensuele stem) en de inhoud van de radiocommercial (de voordelen van het verwarmen met mazout) beoogt een komisch effect bij de luisteraar. Hier gaat het immers niet om erotiek, maar om het op een originele, humoristische manier verpakken van een zeer rationele boodschap.

De adverteerder heeft er nauwkeurig op gelet dat er in de boodschap geen aanstootgevende woorden of begrippen zouden worden gebruikt. Elke connotatie met erotische inhoud is dan ook het werk van het brein van de luisteraar. Net dit maakt de radiospot origineel en bijzonder. Het was echter nooit zijn intentie om een aanstootgevende boodschap te verspreiden.

Dat de luisteraar in kwestie betreurt dat er verwezen wordt naar de “Kamasutra” (zijnde het originele klassieke meesterwerk) lijkt hem op zich geen reden om deze campagne aanstootgevend te vinden, of ongepast voor kinderen. Wie op het internet het woord “Kamasutra” intikt zal wellicht verwijzingen naar het boek vinden, en wellicht ook plaatjes. Maar het lijkt hem de taak van de ouders om het internetgebruik van kinderen te monitoren en de toegang tot bepaalde sites met erotische inhoud de beperken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot die zich baseert op het concept van de klassieker uit de erotische Indische literatuur Kamasutra, op een humoristische manier leert hoe wie met mazout verwarmt gespreid kan betalen. Zij heeft ook vastgesteld dat de spot naar de website kamazoutra.be verwijst.

Zij heeft kennis genomen van de afbeeldingen die op de website in kwestie gebruikt worden. De tekeningen tonen geklede mensen in diverse eerder acrobatische houdingen.

Rekening houdend met de huidige sociale context is de Jury van oordeel dat de uitgezonden spot en de afbeeldingen op de website kamazoutra.be niet in strijd zijn met de geldende fatsoensnormen.

De Jury is eveneens van oordeel dat deze reclame niet van aard is om morele schade te berokkenen aan kinderen of jongeren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten

Adverteerder: INFORMAZOUT
Product/Dienst: Mazout
Media: Radio, Internet
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/05/2015