INFORMAZOUT – 08/02/2002

Beschrijving van de reclame

Naast de afbeelding van een reservoir waarop een vogel broedt en met als titel : “Onze tanks zijn milieuvriendelijk”, luidt de tekst van de advertentie als volgt : “Het is hoog tijd om uw mening over de huidige reservoirs te herzien. Tijd ook om al uw kritische vragen over hun bijdrage aan het milieu op te bergen. Overvul-beveiligingen waarschuwen u wanneer uw reservoir voor 95 % gevuld is of stoppen automatisch elke toevoer bij een inhoud van 98 %. Een beveiliging die uw reservoir sympathiek maakt in de natuur”.

Motivering van de klacht(en)

Het woord “milieuvriendelijk” wordt ten onrechte gebruikt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de reclame verwijst naar de nieuwe tanks die voorzien zijn van een overvulbeveiliging, een dubbele wand of inkuiping en onderworpen worden aan een controle door een erkend technicus, dit alles ter voorkoming van milieuhinder. Hij heeft tevens benadrukt dat de lokale opslagplaats van een mazouttank als voordeel heeft dat bij eventuele hinder snel kan ingegrepen worden, dit in tegenstelling tot andere energieën waarbij eventuele lekken minder zichtbaar zijn en dus moeilijker detecteerbaar.

Jurybeslissing

Na onderzoek van de reclame en de meegedeelde informatie was de Jury van oordeel dat de bewering « milieuvriendelijk » een te absolute term is in de zin van art. 7 van de code en om te vermijden dat de consument zou denken dat er geen enkel gevolg is voor het milieu, heeft zij de aanbeveling gedaan om deze bewering te milderen en anderzijds reeds in de titel duidelijk te maken dat het enkel om de nieuwe tanks gaat. De adverteerder stelde hierop een aantal wijzigingen voor. Na onderzoek ervan heeft de Jury haar aanbeveling bevestigd. De adverteerder stelde vervolgens voor om de titel aan te passen als volgt : “Onze nieuwe tanks zijn milieuvriendelijk*” waarbij de asterisk verwijst naar de vermelding : « met overvulbeveiliging, dubbele bescherming, gecontroleerde dichtheid ». De Jury heeft geen verdere opmerkingen geformuleerd.

Adverteerder: INFORMAZOUT
Product/Dienst: Tank
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  08/02/2002