INFORMATIONS ET PRODUCTIONS MULTIMEDIA – 02/12/2008

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een man die het volgende zegt aan zijn vriend: “Salut Michel. Dis, ta nouvelle femme, canon hein ! Je peux l’essayer ? ».
Mannelijke stem : on ne peut pas tout essayer. Mais la nouvelle DH oui. Envoyer tout de suite « nouvelle DH » par sms au 3209 et recevez un mois d’abonnement gratuit. La nouvelle DH, encore plus compacte, encore plus pratique, encore plus de plaisir. La DH/Les Sports, c’est du direct. Sms au tarif opérateur.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is vernederend en denigrerend ten opzichte van vrouwen. Ze is simpelweg grof en macho. Dat allemaal daags na de dag tegen geweld op vrouwen. Het is pathetisch en veelzeggend over het mislopen van onze maatschappij.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat hij kan begrijpen dat men niet op dezelfde manier de spot ervaart als men deze letterlijk opvat.
De geschiedenis van de communicatie van DH toont echter aan dat ze in alle media altijd met dezelfde toon en grafische coherentie communiceert. Te weten een overdreven, directe en humoristische toon die aan het welbekende soort humor “non sense”grenst.

Hij benadrukte dat de spots geenszins ontworpen werden met de bedoeling om iemand te kwetsen, noch om deze au serieux te nemen. Het publiek dat zijn product nuttigt bestaat uit alle sociale klassen, afkomstig uit alle streken van België, de 2 geslachten en met een “gemiddelde” leeftijd en zijn opdracht is om dag in dag uit in de smaak vallen voor het breedst mogelijke en grootste tellende publiek. Het zal nooit riskeren om een deel van het publiek te kwetsen ten voordele van het andere deel. Geen enkele discriminatie in geen enkele communicatie van de DH. Men kan nergens het macho-gedrag in deze tekst terugvinden. En de intonatie van de spot toont de duidelijke humor in deze tekst aan.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat men een man hoort die aan zijn vriend zegt: “Salut Michel. Dis, ta nouvelle femme. canon hein ! Je peux l’essayer ?”, gevolgd door een mannelijke stem : “on ne peut pas tout essayer”.

De Jury is van oordeel dat het duidelijk om een overdrijving gaat en dat binnen context, deze spot niet van aard is om letterlijk te worden opgevat. De Jury meende dat deze spot niet door de meerderheid van het publiek als seksistisch of onrespectvol ten opzichte van de vrouw zal ervaren worden. Rekening houdend met het overdreven en figuurlijke karakter en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: INFORMATIONS ET PRODUCTIONS MULTIMEDIA
Product/Dienst: La Dernière Heure
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  02/12/2008