INFORMATIE- EN DOCUMENTATIECENTRUM OVER TABAK (IDT) – 08/12/2000

Beschrijving van de reclame

Een eerste bioscoopspot toont een jong meisje “Silvie, 15” terwijl ze gaat winkelen en zich met haar vriendinnen amuseert. De tekst op het scherm vermeldt : “houdt van mode, houdt van haar vrijheid, houdt van stijl, rookt niet. Ik zeg neen”.
Een tweede bioscoopspot toont een jongeman “Jan, 14” met zijn vrienden en in de discotheek. De tekst op het scherm vermeldt “houdt van ritme, houdt van uitgaan, houdt van nummertjes, rookt niet. Ik zeg neen”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als strijdig met de toepasselijke wetgeving.
 

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de boodschap niet overeenstemt met de definitie van reclame zoals door de wet bepaald die reclame voor tabak verbiedt, daar de inhoud en doelstelling geen promotie bevatten die het tabaksverbruik bevorderen. De adverteerder heeft gewag gemaakt van zijn wens zijn bereidheid te tonen om het roken bij de jongeren te ontraden. De Jury heeft gemeend geen opmerking te moeten formuleren. Daar het einde van de Franse versie (“je peux dire non”) niet dezelfde betekenis heeft dan de Nederlandse versie (“ik zeg neen”), heeft de Jury echter de aanbeveling gedaan dit in overeenstemming te brengen.

Gevolg

De adverteerder heeft de Franse versie aangepast.

Adverteerder: INFORMATIE- EN DOCUMENTATIECENTRUM OVER TABAK (IDT)
Product/Dienst: Ontradingscampagne
Media: Bioscoop
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Datum afsluiting:  08/12/2000