INEACARE – 09/05/2023

Beschrijving van de reclame

10 seconden spot:

De spot toont een vrouw die hoelahoept in haar woonkamer. Ze slikt vervolgens de inhoud van een zakje van het gepromote product in.
Men ziet vervolgens een animatie waarbij het product door een maag gaat omgeven door rode ringen die rond de maag draaien en glijden. Dezelfde ringen bevinden zich vervolgens rond het bovenlichaam van een vrouwensilhouet.
Men ziet vervolgens de vrouw terug in haar woonkamer met hoelahoepen.
Gedurende deze beelden zegt de voice-over: “Terug afslanken? Ontdek T4slim. De slankheidsinnovatie met 4 thee-extracten. T4slim, afslanken tot de 4de macht” en de volgende tekst verschijnt naar het einde van deze beelden toe even op het scherm: “Groene Thee helpt bij het controleren van het gewicht en draagt bij tot de oxidatie van vetten.”.

Vervolgens verschijnt het product op het scherm met daarnaast in het groot de vermeldingen “Nieuw - T4slim - Afslanken tot de 4de macht - Te koop in de apotheek.”
Daaronder in kleine letters: “Afslanken tegen de 4de macht: 4 acties, 4 theeconcentraten, 4 voedingsstoffen, 4 weken. T4SLIM is een voedingssupplement. De dagelijkse aanbevolen dosis niet overschrijden. Dient niet als vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Niet aanbevolen in geval van oedeem naar aanleiding van een hart- of nierprobleem. Bevat cafeïne (50mg), afgeraden voor kinderen, voor adolescenten, voor zwangere vrouwen of bij borstvoeding. Buiten het bereik van kinderen houden.”

15 seconden spot:

De spot toont gelijkaardige beelden gedurende dewelke de voice-over zegt: “Terug afslanken? Ontdek T4slim. De slankheidsinnovatie met 4 thee-extracten. De hoog assimileerbare gelformule met groenetheeconcentraat draagt bij tot de reductie van vetten en de controle van je gewicht. T4slim, afslanken tot de 4de macht.” en de volgende tekst verschijnt naar het einde van deze beelden toe even op het scherm: “Groene Thee helpt bij het controleren van het gewicht en draagt bij tot de oxidatie van vetten.”.

De spot eindigt eveneens met het product op het scherm en dezelfde vermeldingen.

Motivering van de klacht(en)

De klager betwijfelt de claim “T4slim: helpt je vermageren” en de wetenschappelijke fundering ervan. Hij deelde ook mee dat de disclaimers amper te zien zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de gebruikte claim een gezondheidsclaim is die beantwoordt aan de Europese Verordening 1924/2006, afkomstig is uit de door het EFSA voorziene lijst van on hold claims en het ID n°1544 draagt.
Hij voegde toe dat deze zelfde claim eveneens aanwezig is op de verpakking van het product, dat geverifieerd, gevalideerd en geautoriseerd is door de Belgische overheid en het volgende notificatienummer heeft: NUT_PL 4309/7.
Wat de grootte van de wettelijke vermeldingen betreft: deze respecteert volgens hem de normen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spots in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vooreerst vastgesteld dat het gaat om reclame voor een voedingssupplement en zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat het product in kwestie genotificeerd werd bij de overheid.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de adverteerder verwijst naar een specifieke ‘on hold’ gezondheidsclaim met betrekking tot groene thee (“Groene Thee helpt bij het controleren van het gewicht en draagt bij tot de oxidatie van vetten.”).

Zij heeft dit dossier derhalve onderzocht in het licht van de EU Verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen, die het strikte wettelijk kader inzake het gebruik van gezondheidsclaims voor levensmiddelen waaronder voedingssupplementen bepaalt en waarnaar de adverteerder verwijst in zijn reactie, evenals op basis van de bijhorende nationale documenten met de richtsnoeren van de FOD Volksgezondheid.

In dit verband verwijst de Jury naar een van de principes, met name vermeld in het register van de Europese Unie inzake gezondheidsclaims en hernomen onder punt 6 van de Richtsnoeren van de FOD Volksgezondheid betreffende de flexibiliteit in de toegestane bewoording van gezondheidsclaims, volgens hetwelk gezondheidsclaims alleen mogen worden gemaakt voor het nutriënt, de stof, het voedingsmiddel of de voedingscategorie voor dewelke ze zijn goedgekeurd (of ‘on hold’ zijn), en niet voor het product dat deze bevat.

Welnu, de Jury is van mening dat de formulering van de spots in kwestie – met onder meer de tekst van de voice-over die een algemene gezondheidsclaim bevat die vier verschillende thee-extracten vermeldt – wel degelijk suggereert dat de voormelde specifieke ‘on hold’ claim geldt voor het product zelf, evenals voor al zijn ingrediënten, met inbegrip van de drie andere thee-extracten, terwijl deze enkel de groene thee betreft.

Zij is derhalve van oordeel dat het hogervermelde principe in casu niet wordt nageleefd en dat de reclame aldus de gemiddelde consument misleidt.

Wat het tweede punt van de klacht betreft, is de Jury bovendien van oordeel dat de vermeldingen in kleine letters onderaan het scherm onvoldoende zichtbaar en leesbaar zijn opdat de gemiddelde kijker er integraal kennis van zou kunnen nemen in normale leesomstandigheden.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde regelgeving, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft de naleving van de Jurybeslissing bevestigd.

Adverteerder: INEACARE
Product/Dienst: T4slim
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  09/05/2023