INDITEX – ZARA – 15/03/2023

Beschrijving van de reclame

Op de website van de adverteerder, onder de rubriek ‘Dames – Lingerie – Beha’s’, bevinden zich foto’s van verschillende modellen die de producten van het merk dragen.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vroeg zich af of deze modellen niet veel te mager zijn, en was zelf alleszins geschokt. Volgens haar is dit voor vele jonge meisjes echt nefast voor hun zelfbeeld.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij, om ervoor te zorgen dat zijn communicatie wordt voorbereid met een gevoel van verantwoordelijkheid voor de consument en de samenleving, duidelijke richtlijnen voor het inhuren van modellen heeft. Bij het kiezen en fotograferen van zijn modellen werkt hij in overeenstemming met de aanbevelingen van ‘Fashioning a Healthy Future’, het rapport van de Model Health Inquiry opgemaakt na een enquête over de gezondheid van mannequins. Wat met name de gezondheid van modellen betreft, voldoet hij aan aanbeveling drie, waarin staat dat modellen een document moeten overleggen waarin hun goede gezondheid wordt bevestigd door artsen die deskundig zijn in het herkennen van eetstoornissen. Als onderdeel van zijn aanwervingsproces eist hij dat alle modellen die hij fotografeert een medische verklaring voorleggen waaruit blijkt dat zij in goede gezondheid verkeren en hij bevestigt dat dit beleid is gevolgd bij de betrokken modellen.
Hij wil ook benadrukken dat zijn image team maandelijks honderden foto's publiceert van vrouwen met verschillende lichaamsvormen en achtergronden en in krachtige en zelfverzekerde poses, en deelde een aantal screenshots mee in dit verband.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame op de website van de adverteerder en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er met name nota van genomen dat de klaagster schermafbeeldingen heeft meegedeeld van de rubriek ‘Dames – Lingerie – Beha’s’ van de website van de adverteerder met afbeeldingen van verschillende modellen die de producten van het merk dragen, en zich dienaangaande afvraagt of deze modellen niet veel te mager zijn en meent dat dit voor vele jonge meisjes echt nefast is voor hun zelfbeeld.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze bij het kiezen en fotograferen van zijn modellen werkt in overeenstemming met de aanbevelingen van ‘Fashioning a Healthy Future’ (het rapport van de Model Health Inquiry opgemaakt na een enquête over de gezondheid van mannequins), met name de aanbeveling waarin staat dat modellen een document moeten overleggen waarin hun goede gezondheid wordt bevestigd door artsen die deskundig zijn in het herkennen van eetstoornissen, en dat hij bevestigt dat dit beleid is gevolgd bij de betrokken modellen.
De adverteerder benadrukte tevens dat zijn image team maandelijks honderden foto's publiceert van vrouwen met verschillende lichaamsvormen en achtergronden en in krachtige en zelfverzekerde poses, en de Jury heeft kennisgenomen van de schermafbeeldingen die hij in dit verband meedeelde.

In deze context, en rekening houdend met de specificiteit van de drager in kwestie en met name ook de totaalaanblik van de betrokken website, is de Jury van mening dat deze reclame niet als dusdanig een inbreuk uitmaakt op de bepalingen die terzake van toepassing zijn.

Dit neemt niet weg dat de Jury het betreurt dat op de specifieke pagina van de website waarvan de schermafbeeldingen van de klaagster afkomstig zijn op het moment van de klacht sprake was van een opeenvolging van afbeeldingen van verschillende mager tot zeer mager ogende jonge modellen, en meent dat de kwestieuze pagina in casu gebaat zou zijn bij het tonen van de diversiteit aan lichaamsvormen waarnaar de adverteerder in zijn reactie verwijst.

Mede gelet op het feit dat de adverteerder zich op een jonger doelpubliek lijkt te richten en op het feit dat deze opeenvolging van gelijkaardige beelden hier mogelijk geacht kan worden ten aanzien van dit doelpubliek quasi uitsluitend te insisteren op een bepaald lichaamsbeeld ten nadele van andere, heeft de Jury derhalve gemeend terzake een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig artikel 1 van haar Reglement, en doet zij dienaangaande een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Een advies van voorbehoud impliceert dat de adverteerder vrij is op het vlak van het gevolg dat hij hieraan wenst te verlenen.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: INDITEX - ZARA
Product/Dienst: Lingerie
Media: Internet
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  15/03/2023