IN TOUCH TELECOM – 15/04/1999

Beschrijving van de reclame

Een folder voor de telefoonkaart verwijst naar internationale tarieven “tot 75 % goedkoper” en vermeldt een 0900 nummer voor het bekomen van de volledige prijslijst met vergelijking met het standaardtarief.

Motivering van de klacht(en)

De slogan wordt als bedrieglijk beschouwd, daar het aangehaalde percentage slechts op enkele verbindingen van toepassing is. Er wordt niet vermeld dat het 0900-nummer onderworpen is aan een speciaal tarief per minuut.

Standpunt van de adverteerder

Als antwoord op de vraag om uitleg van de Jury, liet de adverteerder weten dat bij de eerste herdruk voor het 0900 nummer het tarief zou vermeld worden, doch dat in de slogan “tot 75% goedkoper” het woordje “tot” duidelijk wijst op het feit dat het prijsvoordeel maximaal 75% kan zijn en bijgevolg ook lager kan liggen, zodat er geen misleiding kan zijn. Bovendien worden dergelijke slogans frequent gebruikt en kan op een telefoonnummer elk tarief worden opgevraagd.

Jurybeslissing

De Jury kon met dit standpunt instemmen doch stelde vast dat in de folder een verwijzing wordt gemaakt naar standaardtarieven en vestigde de aandacht van de adverteerder op art. 43 § 4 van de Wet Handelspraktijken (aankondiging van prijs-vergelijking).

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de zaak m.b.t. de verwijzing naar standaardprijzen hangende is bij de rechtbanken. Derhalve heeft de Jury zich onbevoegd verklaard de zaak verder te onderzoeken.

Adverteerder: IN TOUCH TELECOM
Product/Dienst: Phone card
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  15/04/1999