IN TOUCH TELECOM – 10/03/2000

Beschrijving van de reclame

De advertentie onder de titel “Meer hebt u niet nodig om nu meteen het buitenland te bellen voor 3,5 frank per minuut”, stelt een 070-nummer voor om goedkoop te bellen (3,5 fr. per minuut tijdens de daluren en 7 fr. per minuut tijdens de piekuren) “naar alle landen van de Europese Unie, Zwitserland, de V.S. en Canada” “zonder abonnement, zonder speciale telefoonkaart en zonder verdere voorwaarden”. Onder de titel “Internationaal bellen tegen interzonaal tarief” wordt uitgelegd hoe het 070-nummer moet gebruikt worden. Gratis (0800) nummer voor meer info.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als misleidend want bij ontvangst van de Proximus factuur bleek dat 24,79 fr. werd aangerekend i.p.v. 3,5 fr./minuut. Dat de goedkope tarieven alleen gelden vanaf een vast toestel en niet van op een GSM wordt niet vermeld in de advertentie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij een vaste operator is en daarom in reclame enkel de tarieven vanaf een vast toestel vermeldt. Hoewel hij meent dat het de plicht is van de mobiele operator om zijn abonnees te informeren over de tarieven van 0900,078,070… nummers, zal hij, teneinde verwarring bij de consument te vermijden, in de toekomst in zijn reclame vermelden dat de tarieven enkel gelden vanaf een vast toestel.

Adverteerder: IN TOUCH TELECOM
Product/Dienst: Phonetone GTS
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/03/2000