IMPERIAL MEAT PRODUCTS – MICHAEL SELS – 12/04/2023

Beschrijving van de reclame

De Instagrampost toont het product van het merk naast een snee brood belegd onder meer met dit product, met de tekst:
“AAA+ lunch! Waauw deze triple A lunch doet wat hij belooft!
Groenten in 2 maaltijden is voor mij dé manier om weer een stap te zetten naar “Lekker Lang Leven”, gecombineerd met zon gele paprika, ricotta vol met proteïne en Aoste Plus kipfilet (Nutriscore A!), een lunch om van te smullen.
#LekkerLangLeven #AostePlus”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat er geen enkele weergave is van de juiste hashtag of vermeldingen dat het om een betaald partnership gaat.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel de betrokken influencer als het betrokken bedrijf om een reactie verzocht.

De influencer deelde mee dat deze post voortvloeit uit een betaalde samenwerking en dat hij na ontvangst van de klacht #productplaatsing heeft toegevoegd.

Het betrokken bedrijf verwees naar het contract met de influencer en naar de briefing, waarin onder meer vermeld werd welke hashtags dienden geplaatst te worden: “#reclame” of “#publicité”. Daarnaast bevatte deze briefing specificaties over de deliverables, de key message en de timing, samen met de vraag om de content vóór de verspreiding voor te leggen.
Het bedrijf deelde tevens mee dat het inderdaad klopt dat bij verschijning van de post op Instagram deze keer niet van bij het begin de correcte vermelding werd gebruikt, ondanks een duidelijke briefing. Echter is dit wel onmiddellijk aangepast en staat er nu wel degelijk #productplaatsing bij.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de klaagster verwees naar een post op het Instagramaccount van de betrokken influencer en dat zij van mening is dat er geen enkele weergave is dat het om een betaald partnership gaat.

Ingevolge het antwoord van de influencer en van het betrokken bedrijf, heeft de Jury er nota van genomen dat het hier wel degelijk om een commerciële communicatie gaat, in het kader van een contract. Zij heeft er nota van genomen dat de adverteerder naar aanleiding van deze betaalde samenwerking duidelijke specificaties heeft gegeven omtrent de manier waarop zijn merk gepromoot moet worden, met onder meer welke hashtags dienden te worden geplaatst (namelijk #reclame) en de vraag om vóór de publicatie zijn goedkeuring te vragen. Zij heeft er ook nota van genomen dat de influencer de dag na de publicatie de vermelding “#productplaatsing” aan de betrokken communicatie heeft toegevoegd.

De Jury heeft dit dossier onderzocht in het kader van artikel 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel dat bepaalt dat marketingcommunicatie duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium en dat als een advertentie verschijnt in een medium dat nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze zo moet worden voorgesteld dat ze makkelijk herkenbaar is als advertentie, en in het licht van de Aanbevelingen van het Communicatie Centrum inzake influencer marketing.

Zij is van mening dat de betrokken post onvoldoende elementen bevatte opdat zijn commerciële aard gemakkelijk herkenbaar zou zijn voor de gemiddelde consument.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken commerciële communicatie niet duidelijk als zodanig herkenbaar was ten aanzien van andere communicaties aanwezig op het account van de influencer.

Wat vervolgens de nadien toegevoegde vermelding “#productplaatsing” betreft, verwijst de Jury bovendien naar de Checklist in punt 3 en naar punt 5 van de Aanbevelingen van het Communicatie Centrum inzake influencer marketing die voor bepaalde gevallen vragen om de vermelding of hashtag “reclame” te gebruiken om de betrokken commerciële relatie duidelijk te maken, zoals overigens eveneens aangegeven in de briefing van de adverteerder aan de influencer.

Zij verwijst hierbij tevens naar punt 6 van deze Aanbevelingen met betrekking tot de vraag om deze vermelding meteen duidelijk in de post te vermelden, zodat het bij de eerste oogopslag voor consumenten meteen duidelijk is dat er een commerciële relatie is tussen de influencer en het merk, evenals naar punt 5 waar wordt bepaald dat disclosure opties die de platformen zelf aanbieden ook kunnen helpen om de commerciële relatie duidelijk te maken.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder en de influencer derhalve verzocht om de betrokken commerciële communicatie in die zin te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat de betrokken post aangepast is.

Adverteerder: IMPERIAL MEAT PRODUCTS - MICHAEL SELS
Product/Dienst: Aoste
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  12/04/2023