IMPERIAL MEAT PRODUCTS – 14/09/2022

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een foto van een met het product belegd stuk brood en daarboven de tekst “omelet in sneetjes – kEIlekker”, rechts bovenaan het woord “new” en onderaan het logo van Aoste.
Links onderaan een afbeelding van de verpakking van het product (waarop onder meer eieren staan afgebeeld en de tekst “vrije uitloop eieren” staat vermeld) met rechts daarvan de vermelding “100% veggie”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat een omelet voor 95% uit ei bestaat, en vraagt zich dus af hoe er geadverteerd kan worden met “100% veggie”. Er staat ook nog expliciet bij vermeld “vrije uitloopeieren”. Volgens hem is dit misleidend, want eieren zijn géén groente.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de claim “100% veggie” betrekking heeft op het feit dat het gaat om een 100% vegetarisch product.
Hij voegde toe dat een levensmiddel geschikt voor vegetariërs als volgt gedefinieerd kan worden:
“Levensmiddelen die voldoen aan de eisen met betrekking tot veganistische levensmiddelen met dit verschil dat bij hun productie en hun verwerking volgende producten, evenals componenten of afgeleiden ervan, kunnen worden toegevoegd of gebruikt:
1. Melk en zuivelproducten,
2. Colostrum,
3. Eieren,
4. Honing,
5. Bijenwas,
6. Propolis, of
7. Wolvet, inclusief lanoline afkomstig van de wol van levende schapen.”.
Hiermee meent hij in lijn te zijn met de wetgeving gezien ei een alternatief is voor vlees en hij hierdoor wel degelijk “100% veggie” mag claimen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de affiche in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat deze affiche reclame maakt voor een nieuw product van de adverteerder, met name Aoste Omelet Italiaans, en onder meer het product toont met daarbij de vermeldingen “omelet in sneetjes – kEIlekker” en “100% veggie”.

De Jury is van mening dat de term “veggie” hier duidelijk verwijst naar vegetarische voedingsmiddelen, waar eieren deel van uitmaken, en niet naar veganistische voedingsmiddelen. Zij is met name de mening toegedaan dat het gepromote product hier aldus duidelijk naar voor wordt geschoven als een alternatief voor vlees, en niet als een product dat uit plantaardige bestanddelen zou bestaan.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken affiche niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op het door de klager aangehaalde punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: IMPERIAL MEAT PRODUCTS
Product/Dienst: Aoste Omelet Italiaans
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/09/2022