IKEA – 01/03/2001

Beschrijving van de reclame

Een TV-spot toont een priester die als geschenk een afwasborstel heeft ontvangen en die hij gebruikt tijdens een godsdienstige plechtigheid om de gelovigen te zegenen. Slogan : “Op zoek naar een origineel cadeau ? IKEA Te gek wat je allemaal kan doen”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt als beledigend beschouwd.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat het zeker niet zijn bedoeling was de katholieke gelovigen te choqueren of met hun godsdienst te spotten. Daar hij betreurt dat het gebeurd is, heeft hij beslist de spot niet meer te verspreiden.

Jurybeslissing

De Jury heeft gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren. Zij is de mening toegedaan dat deze reclame die moet beoordeeld worden als deel uitmakend van een reeks van spots waarbij voorwerpen in een onverwacht kader worden voorgesteld, niet van aard is godsdienstige overtuigingen ten gronde te kwetsen (wat door de toepasbare codes en wetten verboden is) door geen beelden te tonen die verbonden zijn met de kern van het geloof of die religieuze overtuigingen in diskrediet brengen of belachelijk maken.

Adverteerder: IKEA
Product/Dienst: Geschenken
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/03/2001