IGLO BELGIUM – 06/10/2015

Beschrijving van de reclame

De TV-spot schetst een familiemaaltijd met het volgende gesprek:
Meisje: “Ik mag toch ook voetballen als ik er zin in heb.”
Jongen: “Voetballen is voor jongens.”
Papa: “Lucas.”
Mama: “Hahaha Lucas, ge hebt een spinaziesnor!”
Jongen: “Ah ja, ik ben een man.”
Papa: “En deze is voor mij.”
Mama: “Stop eens met hen te plagen.”
Papa: “Ja maar zij is begonnen.”
Meisje: “Nee.”
Mama: “Wij zijn hier precies met drie kinderen thuis.”
VO: “Iglo, zo smaakt het leven.”

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat in de spot de zoon van het gezin zegt: "Voetbal is voor jongens.". Volgens de klager is dit pure discriminatie. Het vrouwenvoetbal is in België aan een grote opmars bezig. Dat dit soort discriminatoire reclames anno 2015 nog kunnen, is onbegrijpelijk. Het valt de basis van het voetbal aan, want voetbal is er voor iedereen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de opmerking die als discriminerend beschouwd wordt een fragment is uit een familiediscussie dat helemaal niet het middelpunt van de reclame is. De adverteerder heeft helemaal niet de bedoeling om de stelling volgens dewelke alleen mannen voetbal mogen spelen aannemelijk te maken. Het gaat om een vriendelijke ruzie tussen broer en zus die deel uitmaakt van het dagelijks leven van een familie. De producten die het voorwerp zijn van de reclame zijn deel van dit dagelijks leven. Dat is de enige (eind)boodschap van de reclamespot: “Iglo, zo smaakt het leven”.

In deze context is de uitdrukking in kwestie slechts een grappige zinspeling die niet letterlijk begrepen zal worden door de gemiddelde consument en die niet het risico loopt om het beoefenen van voetbal door vrouwen te ontmoedigen.

De reclame is derhalve niet discriminerend in de zin van de ICC Code.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot met betrekking tot de diepvriesproducten van de adverteerder een familiemaaltijd schetst tijdens dewelke de woordenwisselingen tussen de broer en de zus onder andere betrekking hebben op het beoefenen van voetbal, waarbij het meisje haar standpunt geeft “Ik mag toch ook voetballen als ik er zin in heb” en de jongen antwoordt “Voetballen is voor jongens.”.

De Jury is van mening dat de toon van de familiale discussie luchtig is en dat twee zienswijzen worden geformuleerd zonder dat de TV-spot een standpunt inneemt of een beslissing naar voor schuift over het opgeworpen punt.

Gezien de context is de Jury van oordeel dat de TV-spot niet van aard is om discriminerend te zijn ten aanzien van vrouwen en geen negatieve connotatie bevat wat het vrouwenvoetbal betreft.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: IGLO BELGIUM
Product/Dienst: Fish Sticks en Spinazie met room
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/10/2015