IDEAL SERVICES – 28/04/2009

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een dienstmeisje in een kort werkkleedje, kousen met jarretellen en hoge hakken. Ze houdt in de ene hand een stofkwast vast en in de andere hand een emmer. Achter haar bevindt zich een stofzuiger.
Tekst : « > TITRES SERVICES >NETTOYAGE>TACHE MÉNAGÈRE>REPASSAGE ». Ce n’est pas Maryline qui viendra chez vous …MAIS ! : L’assurance d’un service : ponctuel, qualitatif, sérieux, respectueux. 5,25€ l’heure. CONTACTEZ-NOUS et COMPAREZ ”, gevolgd door de contactgegevens.

Motivering van de klacht(en)

Deze werkaanbieding is aanstootgevend door de manier waarop deze persoon, die zich bij de mensen moet aanmelden die een huishouddienst verwachten, wordt afgebeeld. De klaagster is zelf gezinshelpster en reeds zonder dit worden gezinshelpsters soms lastig gevallen. Beeldt u de persoon in die moet gaan werken op een plaats waar de aanvrager dergelijke kaart ontvangen heeft om hem het bezoek van de gezinshelpster aan te kondigen. De klaagster laat het aan de verbeelding over wat er dan zou kunnen gebeuren. De klaagster vraagt om het nodige te doen om deze publicatie stop te zetten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat hij het betreurt dat deze
vrouw zich gekrenkt voelt in haar eer als vrouw en gezinshulp.
Hij dacht dat men al verder stond op het vlak van het afbeelden
van sexy dames. Hij stelde vast dat er in om het even welk krant
tijdschrift of tv-zender materie genoeg is voor diverse en
gevarieerde klachten en denkt dat de JEP overstelpt moet zijn
met klachten.

Hij merkte op dat deze vrouw eveneens sprak over het feit dat ze
wordt lastiggevallen op haar werk. Hij stelde vast dat in zijn
bedrijf het contract met de klant onmiddellijk wordt beëindigd
indien deze een dubbelzinnige houding heeft.

M.b.t. de inhoud van de reclame, verzekerde hij dat het
om humor gaat en niet om seksisme. Hij gaf ook aan dat er
ontzettend veel concurrentie is in deze bedrijvigheid en hij een
originele communicatietechniek diende te vinden.
Deze reclame is de eerste van een reeks. In de tweede reclame zal
het gaan om Merlijn de Tovenaar en hij hoopt geen klachten te
ontvangen van goochelaars die zich aangevallen zouden voelen in
hun eer.

Hij bevestigde dat hij deze reclame niet meer zou verspreiden in deze zone. Hij stelde te beseffen dat dit beroep niet altijd
gemakkelijk is, weinig waardering biedt en dat deze dames vaak
in moeilijke economische situaties verkeren. Hij benadrukte dat
het werkelijk niet zijn bedoeling was om iemand te choqueren.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat deze afbeelding van de vrouw die verwijst naar de primaire fantasie van het kamermeisje zonder ondergoed, uitdagend is en van aard is om vrouwen te denigreren. Zij is van oordeel dat het humoristische karakter waarnaar de adverteerder verwijst niet echt uit deze advertentie blijkt. De Jury is van oordeel dat deze afbeelding van de vrouw strijdig is met de art. 4, al.1 en 12 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), alsook met de aanbevelingen van de JEP inzake de voorstelling van de persoon (punten 2+3+4). Bijgevolg heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame in kwestie niet meer te verspreiden.

Anderzijds, stelde de Jury vast dat deze reclame een prijs van 5,25 € per uur vermeldt in het kader van de dienstencheques. De Jury veronderstelt dat het om de prijs na de fiscale aftrek gaat. Indien dit het geval is, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om dit duidelijk te vermelden (in de andere advertenties van zijn campagne), teneinde te vermijden dat deze reclameboodschappen strijdig zouden zijn met de art. 94/6 en 94/7 van de wet op de handelspraktijken en de art. 3 en 5 van de ICC code.

De adverteerder bevestigde dat hij de beslissing van de Jury zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: IDEAL SERVICES
Product/Dienst: Dienstencheques
Initiatief: Consument
Categorie: Werkgelegenheid
Datum afsluiting:  28/04/2009