ICI PAINTS DECO – 13/07/2005

Beschrijving van de reclame

Een TV spot toont een vader die het meubilair in de woonkamer aan de kant zet omdat hij gaat schilderen. Hij vraagt aan zijn zoontje: “Jo, ga is even twee potten verf kopen van Dulux Editions.”
Zoon: “Ja, welke kleur moet dat zijn?”
Vader: “Bah, maakt niet uit, kies zelf maar.”
Het kind komt thuis met 2 potten verf die hij in de woonkamer neerzet. De vader schildert er de woonkamer mee en de moeder komt ook een kijkje nemen. Vervolgens is er een koppel op bezoek die de geslaagde kleurencombinatie bewonderen.
Vrouw: “Amaai da's hier knap. Wie heeft die kleuren gekozen?”
Zoontje: “Ikke.”
Man: “Ja dat zal wel”, waarop iedereen begint te lachen (ook de ouders van het zoontje),
Tenslotte worden 3 potten verf van het merk in beeld gebracht met de volgende VO: “Dulux Editions. Nieuwe kleuren die voor elkaar gemaakt zijn.”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame taste de morele integriteit van een kind aan. Zij is strijdig met de ethiek en onaanvaardbaar.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de spot de verdiensten van Editions roemt, een verf van de lijn Dulux, waarvan het vernieuwende concept 3 gamma's aanbiedt waarvan alle kleuren bij elkaar passen zodat men nooit een verkeerde smaak of kleurencombinatie kan bekomen. Met Dulux Editions wordt decoratie kinderspel en dit idee heeft hij op humoristische wijze gedramatiseerd. Hij liet ook gelden dat de spot vorig jaar al verspreid werd zonder klachten teweeg te brengen.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat in de spot in kwestie, de ouder-kind relatie niet op de meest gunstige manier naar voren wordt gebracht in die zin dat de houding van de vader tov zijn zoon van weinig eerlijkheid en vriendelijkheid getuigt.

De Jury is de mening toegedaan dat deze reclameboodschap die voor commerciële doeleinden raakt aan de affectieve wereld van het kind niet van de beste smaak getuigt.

Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken, heeft zij gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: ICI PAINTS DECO
Product/Dienst: Dulux verf
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  13/07/2005