I-FITNESS – 24/05/2017

Beschrijving van de reclame

De Facebookpost vermeldt bovenaan: “Ben je fit of jaloers deze zomer? We zoeken 100 testpersonen die 5 weken lang aan gewicht en gezondheid willen werken!”.
Daaronder een foto van een vrouw in bikini en een man in zwemshort op een strand, met daarop het logo van de adverteerder en de tekst: “Hoe wil jij je voelen deze zomer? FIT of Jaloers?”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager suggereert de boodschap “fit of jaloers” dat minder fitte mensen jaloers moeten zijn op fitte mensen. Hij voelt zich enorm aangesproken omdat deze boodschap op zijn profiel terecht komt tussen alle andere berichten en vraagt zich af of hij dan te dik is.
Daarnaast haalt hij aan dat de adverteerder om zijn slogan kracht bij te brengen een magere vrouw gebruikt. Volgens hem is het zeer duidelijk dat dit beeld gefotoshopt is en dus geen realistisch beeld weergeeft van de resultaten na het volgen van het fitnessprogramma.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de Facebookpost in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij is vooreerst van mening dat de reclame geen personen op een negatieve manier in beeld brengt en dat evenmin sprake is van een daadwerkelijke vergelijking tussen verschillende individuen of groepen van personen.

Zij is daarentegen van mening dat de gebruikte afbeelding een man en een vrouw op positieve wijze in beeld brengt, zonder daarom in casu meteen ook een bepaald ideaalbeeld naar voor te schuiven.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame niet van aard is om minder fitte of minder slanke personen in een negatief daglicht te stellen of te denigreren.

De Jury is eveneens van oordeel dat de gebruikte afbeelding als dusdanig niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op het vlak van de werkzaamheid van de door de adverteerder aangeboden dienst.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: I-FITNESS
Product/Dienst: Fitnessclubs
Media: Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/05/2017