HYUNDAI – 13/09/2011

Beschrijving van de reclame

De affiche maakt reclame voor de Hyundai i40 en vermeldt de verplichte vermeldingen in een kader op een witte achtergrond.

Motivering van de klacht(en)

Door de dermate kleine lettergrootte zijn de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot van het aangeprezen voertuig niet in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de campagne niet meer loopt.

Hij heeft de hoogte van het CO² kader gemeten in plaats van de letters zelf wat met zich meebrengt dat de teksten 1/3 te klein zijn.
Hij deelde ook mee dat dit uiteraard niet meer zal gebeuren in de toekomst.

Jurybeslissing

De Jury heeft op basis van de meegedeelde informatie vastgesteld dat de lettergrootte van de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik kleiner is dan hetgeen terzake voorgeschreven is door art. 5 van de Febiac code.

Deze affiches zijn derhalve strijdig met het K.B. van 05/09/2001 en met de Febiac code.

De Jury heeft derhalve de adverteerder verzocht om deze affiches te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met het K.B van 05/09/2001 en art 5 van de Febiac code. Met het oog op het wijzigen van de reclame in kwestie, vestigt de Jury tevens uw aandacht op het feit dat voor deze vermeldingen (cijfers+letters l/100km en g/km) 'alle karakters', zowel de hoofdletters als de kleine letters (behoudens sub- of superscript en andere bijzondere lettertekens), in overeenstemming moeten zijn met de minimale voorgeschreven lettergrootte.

De Jury heeft er nota van genomen dat de campagne niet meer loopt en dat de adverteerder in de toekomst het nodige zal doen.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: HYUNDAI
Product/Dienst: i40
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  13/09/2011