HUBO – 18/02/2020

Beschrijving van de reclame

De reclame voor de “cleaningbox” van de adverteerder vermeldt onder meer “2 stofzuigers voor de prijs van 1” en een promotieprijs, met daarbij een afbeelding van huishoudproducten met daarnaast twee jonge vrouwen die allebei doen alsof ze gitaar aan het spelen zijn met een stofzuiger.  
Daarbij onder meer de volgende tekst:  
“Met de Hubo CleaningBOX in huis wordt schoonmaken een feest! De inhoud? 
Een Domo snoerloze steelstofzuiger 2-in-1 (t.w.v. €149) 
Een Domo stofzuiger A+ met zak  (t.w.v. €99) 
Een stevige BOX boordevol kuisgereedschap en leuke verrassingen (t.w.v. €37) 
Hubo kortingsbonnen en een 'Kras en win'-biljet”.  

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klaagster past deze reclame op vele vlakken niet in onze tijdsgeest.  
Zij haalde aan dat het tonen van twee jonge dames die plezier hebben met een stofzuiger niet past bij het hedendaags beeld van een vrouw.  
Ze meent tevens dat dergelijke cleaningboxen niet afgebeeld moeten worden met een geslachtsgebonden foto en vraagt zich af waarom twee vrouwen worden afgebeeld in plaats van een man en een vrouw bijvoorbeeld.  
Daarnaast vindt zij het gebruik van dergelijke jonge vrouwen, die duidelijk te jong zijn om een eigen huishouden te hebben, nog ongepaster. Dit versterkt volgens haar het beeld dat jonge vrouwen krijgen dat zij verantwoordelijk zijn om te kuisen en hier nog een feest van moeten maken ook.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de cleaningbox-actie een jaarlijks weerkerende actie is. Elk jaar kiest hij hiervoor een ander beeld, waarbij hij alles behalve seksistische boodschappen wil brengen. In 2017 heeft hij een man en een vrouw afgebeeld, waarbij de man wordt afgebeeld als diegene die het huishouden doet terwijl de vrouw een stapje in de wereld gaat zetten. In 2018 heeft hij een man en vrouw afgebeeld die samen het huishouden doen. In 2019 heeft hij dan weer gekozen voor het beeld van twee mannen die in James Bond stijl het vuil te lijf gaan met ieder een stofzuiger. Dit jaar heeft hij inderdaad gekozen voor een beeld van twee jonge vrouwen die gitaar lijken te spelen op hun stofzuiger.  
Hij gaf aan dat hij door telkens een ander beeld op te roepen met andere samenstellingen van geslachten juist een genderneutraal en een divers beeld probeert te scheppen van de verschillende samenlevingsvormen die er bestaan. Hij is het dan ook oneens met de stelling van de klaagster dat een huishouden alleen zou mogen worden afgebeeld als een man en een vrouw.  
De adverteerder voerde bovendien aan dat de jonge vrouwen niet worden afgebeeld alsof ze effectief aan het schoonmaken zijn met de stofzuigers. De stofzuigers worden door de hen immers gebruikt als ingebeelde gitaren. Via zijn reclameboodschappen probeert hij zijn producten steeds op een luchtige, ludieke en aantrekkelijke manier voor te stellen. Deze reclameactie roept volgens hem dan ook geenszins het beeld op van jonge vrouwen die het huishouden aan het doen zijn, doch enkel van twee jonge vrouwen die de stofzuigers op een ludieke wijze benutten voor andere doeleinden.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft vastgesteld dat deze reclame ter promotie van de “cleaningbox” van de adverteerder met daarin onder meer twee stofzuigers aan voordelige prijs twee jonge vrouwen toont die doen alsof ze gitaar aan het spelen zijn met de stofzuigers.  

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de “cleaningbox” een jaarlijks weerkerende actie is waarbij hij in zijn reclame de afgelopen jaren door telkens een ander beeld op te roepen met andere samenstellingen van geslachten genderneutraal probeerde te zijn.  

Volgens de Jury vormt de manier waarop de vrouwen in casu zijn afgebeeld een ludieke weergave van een denkbeeldig gebruik van het product en bevat de reclame geen visuele of tekstuele elementen die ten aanzien van jonge vrouwen of meer in het algemeen met zich mee zouden brengen dat stofzuigen en schoonmaken de exclusieve taak zou zijn van vrouwen of specifiek door hen als een feest zou dienen te worden beschouwd.  

Zij is tevens van mening dat de reclame aldus niet van aard is om bij te dragen tot het bestendigen van stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie.  

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.  

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten. 

Adverteerder: HUBO
Product/Dienst: Cleaningbox
Media: E-mailing
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/02/2020