HUBO – 10/05/2023

Beschrijving van de reclame

De door de Franstalige klager doorgestuurde e-mailing bevat onder andere een afbeelding van het gepromote product met daarnaast een foto van een lachende jonge vrouw die een goudstaaf vasthoudt in haar met aarde besmeurde handen, onder de tekst “Gagnez un lingot d’or d’une valeur de €1000!” in grote rode letters (“Win een goudstaaf t.w.v. €1000!” in het Nederlands). Eronder een link die verwijst naar de productpagina op de website van de adverteerder.

De productpagina op de website van de adverteerder bevat onder andere dezelfde afbeelding met een link “Meer info”. Als men hierop klikt, komt men op een pagina met met name de volgende teksten:
“Koop COMPO potgrond of sierschors en win een goudstaaf t.w.v. €1.000,-
Als je nu COMPO potgrond of bodembedekker koopt bij Hubo, bestaat de kans dat je een goudstaaf aantreft! COMPO heeft namelijk 10 fictieve goudstaven t.w.v. €1.000 verstopt.
Ga jij mee op goudjacht met COMPO?
Wil jij kans maken op zo'n goudstaaf? Dat kan heel eenvoudig! Koop nu je COMPO potgrond en sierschors bij Hubo en ontdek bij thuiskomst meteen of je gewonnen hebt. De 10 winnaars zullen in hun zak een houten kaartje aantreffen met een winnende code en instructies om hun prijs te claimen.”

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat een goudstaaf van 1000€ overeenkomt met (aan 60€/gr ongeveer) een klein chocoladetabletje terwijl de staaf die gebruikt wordt, lijkt op een staaf van 400 ons, dat wil zeggen ± 12kg, ofwel ± 750.000€. Volgens hem gaat het dus om misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de e-mailing en de website van de adverteerder waarop de klacht betrekking heeft een promotionele actie voor potgrond en sierschors bevatten.

De Jury is van mening dat de afbeelding die gebruikt wordt in deze reclames, een jonge vrouw die een goudstaaf vasthoudt, zich ertoe beperkt om de promotie te illustreren die bestaat uit de mogelijkheid om een goudstaaf ter waarde van €1000 te winnen, zonder daarom meteen ook in deze context geacht te moeten worden een realistische weergave uit te maken.

Zij is eveneens van mening dat de foto van een goudstaaf zoals behorend tot de collectieve verbeelding en van een duidelijk overdreven grootte ten opzichte van de in de reclames benadrukte waarde van 1.000 euro, niet van aard is om tot een verkeerd beeld van de mogelijke winst te leiden in hoofde van de gemiddelde consument.

Volgens de Jury blijkt voldoende duidelijk uit de context dat het gaat om een promotionele actie met prijzen met een waarde van 1.000 euro, wat bovendien duidelijk vermeld wordt op de website van de adverteerder, waarnaar de e-mailing verwijst, waar er melding gemaakt wordt van “10 fictieve goudstaven” en van een “houten kaartje met een winnende code” verstopt in de zakken van de deelnemende producten.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclames in kwestie niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: HUBO
Product/Dienst: Compo potgrond en sierschors
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/05/2023