HUBO – 09/11/2017

Beschrijving van de reclame

De elektronische nieuwsbrief van de adverteerder bevat een advertentie voor Premion Powertools die een foto toont van het bovenlichaam van een vrolijk of verrast kijkende man met de mond open en de linkerwenkbrauw opgetrokken die een boormachine tegen zijn linkerslaap houdt.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat er een beeltenis van een man gebruikt wordt die een boormachine tegen zijn hoofd zet als iemand die een geweer tegen zijn hoofd zet. Hij vindt dat deze houding nooit zou mogen gebruikt worden in een reclame. Dit kan voor nabestaanden van zelfmoord heel confronterend overkomen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat dit beeld, met de gezichtsuitdrukking van de man, de houding, het totaalplaatje uitdrukking wil geven aan een grappige situatie die de volle aandacht trekt op het gereedschap. Het gereedschap dat gepromoot wordt zou ook eenvoudiger kunnen worden afgebeeld, maar er werd bewust gekozen voor een originelere reclameboodschap.
Het was aldus geenszins de bedoeling geweld of zelfmoord te banaliseren of ertoe aan te zetten. Naar zijn mening is de afbeelding dan ook duidelijk bedoeld met een knipoog en zal de gemiddelde lezer van deze reclameboodschap deze knipoog begrijpen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de advertentie in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de advertentie voor Premion Powertools een foto toont van het bovenlichaam van een vrolijk of verrast kijkende man met de mond open en de linkerwenkbrauw opgetrokken die een boormachine tegen zijn linkerslaap houdt.

Hoewel de Jury begrip heeft voor het persoonlijk standpunt van de klager, is zij van mening dat het humoristisch gebruik van een absurde en irrealistische afbeelding in de advertentie in kwestie voldoende duidelijk naar voor komt om ook als dusdanig te worden begrepen door de gemiddelde consument, als een manier om de aandacht te trekken op het gepromote product, zonder meer.

Zij meent derhalve dat deze advertentie niet van aard is om door de gemiddelde consument als choquerend of kwetsend te worden ervaren.

Bovendien is de Jury van mening dat de advertentie evenmin aanzet tot gevaarlijke gedragingen of deze banaliseert.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder en evenmin in strijd is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: HUBO
Product/Dienst: Premion Powertools
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/11/2017