HUBO – 08/12/2010

Beschrijving van de reclame

De reclamefolder(geldig van 01/12 tot 31/12/2010) biedt bij aankoop van bepaalde geselecteerde toestellen één geschenkdoos aan waarin zich 3 flessen bier bevinden van de merken Palm en Rodenbach (elk 75 cl).

Motivering van de klacht(en)

De firma biedt in haar winkels een promotie aan die de aankoop van bepaalde elektrische toestellen verbindt met een cadeau bestaande uit drie flessen alcohol, waarvan twee flessen van het merk Palm en één fles van het merk Rodenbach, elk met een inhoud van 75 cl. Is deze promotie in overeenstemming met het Alcoholconvenant mbt de volgende twee punten:
- de link tussen werk en alcohol
- de hoeveelheid alcohol die wordt aangeboden in deze promotie die men kan bestempelen als een aanzetting tot overmatige consumptie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder is van oordeel dat het Convenant inzake alcoholreclame niet van toepassing is daar het om de verkoop van toestellen gaat en niet gericht is op de verkoop van alcohol. De reclame vermeldt dan ook de prijs van de toestellen, alsook dat men bij aankoop van een toestel een geschenkdoos met drie flessen bier ontvangt. De geschenkdozen worden niet apart te koop aangeboden.

Ondergeschikt, indien de Jury zou menen dat het convenant wel van toepassing is, wenst de adverteerder volgende mee te delen mbt de door de klager aangehaalde inbreuken:

Er is geen verband tussen consumptie en werkprestaties. De reclame legt het accent op het gebruik van deze toestellen in huishoudelijke sfeer of in het kader van vrijetijdsbesteding.

Er is geen aanmoediging tot onverantwoordelijke of overmatige consumptie. Er wordt in de reclame geen alcohol geconsumeerd. De flessen worden niet geopend afgebeeld en er wordt geen enkele referentie gemaakt naar alcoholconsumptie, doch enkel naar het afgeven van de doos met de drie bieren als geschenk. De adverteerder merkt op dat de klager verwijst naar de inhoud van de flessen, namelijk 75 cl. Wijn en schuimwijn worden ook standaard aangeboden in flessen van die hoeveelheid waarbij toch niemand zal beweren dat omwille hiervan reclame voor wijn sowieso een aanzetten tot overmatige of onverantwoorde consumptie impliceert. Men gaat er immers van uit dat men een fles met verschillende personen nuttigt. De flessen bier in de reclame zijn dan ook geen vergrote versies van een standaard flesje Palm of Rodenbach, maar wel een feestelijke uitvoering (vorm van champagnefles, etiket op de buik, afgesloten met kurk, omwikkeld met zilverpapier). Hieruit blijkt dat het de bedoeling is dat men dergelijke fles ontkurkt in feestelijke omstandigheden en nuttigt met verschillende personen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame die het voorwerp uitmaakt van de klacht (folder 21048 geldig van 01/12 tot 31/12/2010) bij aankoop van bepaalde geselecteerde toestellen één geschenkdoos aanbiedt waarin zich 3 flessen bier bevinden van de merken Palm en Rodenbach (elk 75 cl).

Vooreerst is de Jury van oordeel dat deze reclame wel degelijk onder de toepassing van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken valt, daar zij door de getoonde afbeeldingen wel degelijk van aard is om de bierproducten in kwestie te promoten en derhalve de verkoop ervan te bevorderen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks.

Anderzijds is de Jury van oordeel dat deze reclame geen positief verband legt tussen het verbruik van alcohol en positieve werkprestaties. De reclame bevat geen beweringen dienaangaande en de afbeeldingen suggereren zulks evenmin. De Jury is derhalve van oordeel dat er geen inbreuk is op art. 8 van het voorvermelde Convenant.

De Jury is tevens van oordeel dat deze reclame geen visuele of tekstuele elementen bevat die van aard zijn om aan te zetten tot overmatige, onverantwoorde of onwettige consumptie, noch dit aan te moedigen. Het gaat om een geschenkdoos waarin zich 3 flessen van 75 cl bevinden, doch zonder enige aanzetting of aanmoediging tot onverantwoorde consumptie. De Jury is van oordeel dat er evenmin inbreuk is op art. 3.1 van het Convenant.

Tenslotte merkt de Jury op dat de educatieve slogan werd vermeld op de voorpagina van de folder in combinatie met de aankondiging van de geschenkdoos. De Jury is van oordeel dat ook hier de reclame in overeenstemming is met de bepalingen van het Convenant.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: HUBO
Product/Dienst: Geschenkdoos
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/12/2010