HONDA – 07/11/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een wagen van het merk die geparkeerd staat voor een hangar waarin zich een vliegtuig, racewagens en verschillende moto’s bevinden.
Slogan : La Nouvelle Accord. Une Honda née de passion, gevolgd door een verklarende tekst, de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2.
Onderaan: contactgegevens.

Motivering van de klacht(en)

Met dergelijke kleine lettergrootte, zijn de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot niet in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s.

Jurybeslissing

De Jury heeft genoteerd dat de advertentie ontwikkeld werd met als afmetingen 255 mm x 180 mm en dat de lettergrootte van de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 3 mm bedraagt en derhalve in overeenstemming is met hetgeen vooropgesteld wordt in art. 5 van de Febiac code (3 mm).

De Jury heeft echter vastgesteld dat de advertentie in kwestie verkleind werd voor de publicatie in Passe-Partout Arlon nr.37 (230 mm x 166 mm) en dat de lettergrootte van de vermeldingen inzake CO2 en brandstofverbruik 2 mm bedragen, hetgeen kleiner is dan hetgeen voorgeschreven wordt door art. 5 van de Febiac code (3 mm).

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om deze advertentie te wijzigen teneinde ze in overeenstemming te brengen met art. 5 van de Febiac code en de betwiste advertentie intussen niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde de nodige maatregelen te hebben genomen.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: HONDA
Product/Dienst: Honda Accord
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  07/11/2008