HOME ENTERTAINMENT SERVICES – 06/05/2009

Beschrijving van de reclame

Onder de titel “6 locations gratuites DVDPOST.BE”, toont de advertentie een foto van de actrice Pénélope Cruz, met een sigaret tussen haar lippen.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dat deze reclame aanzet tot roken, wat onaangenaam en schadelijk is voor de gezondheid. Deze reclame geeft de boodschap: Jullie jongeren, wees modieus met mooie kleren, een mooie tas, rook sigaretten en koop DVD’s. De klager denkt terecht of onterecht dat deze sigaret achteraf is toegevoegd en dus vrijwillig in de afbeelding werd toegevoegd.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze campagne, zoals de
andere bannercampagnes , enkel visuals uit films
weergeeft die te huur zijn in hun videotheek. Voor deze visual
in het bijzonder, gaat het over de film Vicky Cristina Barcelona
(2008) van Woody Allen. Het gaat om één van de beschikbare
visuals voor de promotie.

De adverteerder voegde eraan toe dat het gebruik van deze
afbeelding niet exclusief is voor DVDpost en dat de
afbeelding uiteraard niet bijgewerkt is. Behalve reacties aan de bron (bij de verdelers op het ogenblik van het uitkomen van de film in de bioscoop), lijkt het hem wat overdreven hem ten laste te leggen dat hij zou aanzetten tot roken. Zijn core business is de verhuur van film/DVD via internet en de Post, niets anders. Dat is ook het opzet van deze banners: de aankondiging van het uitkomen van de film beschikbaar voor verhuring.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat onder de titel “6 locations gratuites
DVDPOST.BE”, de advertentie een foto toont van de actrice
Pénélope Cruz met een sigaret in de mond, doch zonder dat het merk van de sigaret herkenbaar is.

De Jury stelde eveneens vast dat deze visual afkomstig is
van de film Vicky Cristina Barcelona van Woody Allen en één
van de beschikbare visuals is voor de promotie van de film.

De Jury was derhalve van oordeel dat de banner dient om promotie te maken voor de film in kwestie beschikbaar in DVD en geen verband heeft met de verkoop van tabakproducten, noch aanzet tot roken.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: HOME ENTERTAINMENT SERVICES
Product/Dienst: DVDPost.be
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/05/2009