HG BELGIUM – 09/02/2011

Beschrijving van de reclame

De tv spot toont een moeder die op de badrand zit terwijl haar twee kinderen( een jongen en een meisje) in een schuimig bad zitten. De moeder getuigt over de positieve werking van het product.

Motivering van de klacht(en)

De spot toont kinderen in bad en laat teveel naakt zien (meer dan aanvaardbaar is). De klager vindt dit onfatsoenlijk en ongepast.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee verbaasd te zijn over de klacht.
Zijn inziens is de setting van de commercial (een badkamer) een natuurlijke omgeving voor de HG schimmelvlekkenreiniger, aangezien dit product met name bedoeld is voor gebruik in sanitaire ruimtes. De keuze voor een moeder die, op de badrand, waakt over haar twee kinderen die spelen in bad, benadrukt indirect de noodzaak voor een goede hygiƫne en dus het gebruik van onze HG schimmelvlekkenreiniger.
De kinderen bewegen uiteraard in het bad, maar er is steeds niet meer te zien dan een gedeelte van het bovenlijf.

Deze commercial wordt al sinds 2008 in meerdere landen uitgezonden, waaronder Nederland, Engeland en Belgiƫ en nooit eerder heeft de adverteerder klachten ontvangen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een moeder toont terwijl haar twee kinderen( een jongen en een meisje) in een schuimig bad zitten, dit ter promotie van een schimmelvlekkenreiniger. De kinderen zitten tot net onder schouderhoogte in schuimig water.

De Jury is van mening dat deze afbeelding geen enkel onfatsoenlijk of ongepast element bevat dat strijdig zou zijn met de geldende fatsoennormen en er evenmin enige aantasting is van de menselijke waardigheid.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: HG BELGIUM
Product/Dienst: HG schimmelvlekkenreiniger
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/02/2011