HEYTENS – 24/04/2001

Beschrijving van de reclame

Een TV-spot toont in het groot de naam “Heytens”, terwijl een stem zegt : “De confectie van uw gordijnen, gratis bij Heytens”. Onderaan kan men lezen : “voorwaarden en adressen, zie VTMtext p. 502”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als misleidend, gezien de weigering van een winkel om het werk uit te voeren voor een speciaal model van gordijnen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het confectieprobleem opgelost is, daar de gratis confectie verzekerd zou zijn. De Jury heeft vastgesteld in tegenstelling met deze bewering dat de klager slechts drie maanden na zijn eerste ingebrekestelling door de adverteerder gecontacteerd werd en dat gelet op deze tijdsspanne hij de gordijnen reeds bij een andere firma had besteld.

Jurybeslissing

De Jury heeft geoordeeld dat de reclame duidelijker zou zijn indien men de eventuele uitzonderingen op dit aanbod zou vermelden, bv. aangaande de speciale vorm van de ramen en heeft derhalve aan de adverteerder de aanbeveling gedaan de reclame in die zin te wijzigen voor de toekomst teneinde dergelijke situaties te vermijden die het risico inhouden van misleidende reclame.

Gevolg

De adverteerder heeft laten weten dat hij tevens de gratis confectie voor vensters met speciale vormen zal verzekeren.

Adverteerder: HEYTENS
Product/Dienst: Confectie gordijnen
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Datum afsluiting:  24/04/2001