HEYTENS – 10/10/2007

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een gesprek tussen een klant en een bediende van een reisbureau.
Bediende : “Travel Airlines”. Klant : “Ja, het is voor een vlucht naar Peru enkel”. Bediende : “Peru, Op welke naam ?”. Klant : “Kitty”. Bediende : “Kitty en hoe nog ?” Klant : “Gewoon Kitty”. Ondertussen hoort men een kat miauwen.
Vrouwenstem : “Bereid je voor op de nieuwe collectie voor gordijnen en voiles van Heytens. Tot en met 20 oktober krijg je 15 euro korting per aankoopschijf van 100 euro. Actie geldig onder voorwaarden. Heytens. Interieurs in harmonie”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame zet (onrechtstreeks) aan tot het achterlaten van huisdieren, hetgeen onverantwoord en ongepast is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat het creatief concept gebaseerd is op de vraagstelling “wie is de grootste vijand van uw gordijnen” en dat deze creatie humoristisch bedoeld is. Hij benadrukte dat hij helemaal geen kwaad wil doen aan dieren en hij er trouwens geen enkel belang bij heeft om een negatief beeld over te brengen. Het gaat duidelijk om een campagne met een knipoog die men niet letterlijk dient op te vatten. Tenslotte liet hij gelden dat het geenszins zijn bedoeling was om iemand te choqueren en dat hij hoopt dat deze uitleg zal helpen om deze situatie te relativeren tav de klager.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat deze spot, die een surrealistische situatie toont en duidelijk gerealiseerd werd met een humoristische knipoog, niet van aard is om aan te sporen tot het achterlaten van dieren, noch dit te banaliseren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: HEYTENS
Product/Dienst: Gordijnen
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/10/2007