HEWLETT PACKARD – 12/02/2008

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een gesprek tussen twee vrienden :
X : « Ça te dirait de voir vingt-deux heures (22h) sur mon ordi ? »
Y : « Vingt-d… oui… »
X : « Tu vas voir, Jack il est super déchaîné. J’ai été télécharger la saison six et c’est encore mieux que la précédente. Le méchant est vraiment méchant et c’est trop fort. Vingt-deux heures c’est … »
Y : « Excuse-moi, je crois qu’on dit vingt-quatre heures (24h) en fait. »
X : « Oui je sais mais mon ordi est un peu surchargé là donc. »
Mannenstem : « Problème de stockage sur votre pc ? C’est le moment d’acheter un nouveau note-book ou ordinateur HP pavillon chez votre revendeur HP. Vous aurez droit à un disque dur externe supplémentaire de 160 giga. Ça devrait suffire pour regarder vingt-quatre heures jusqu’à la dernière seconde. Rendez-vous sur hp.be/freepmd pour plus d’info. »

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze radiospot aanstootgevend. Deze spot moedigt het illegaal downloaden aan. Het gaat om een maatschappelijk fenomeen, maar het voornaamste probleem voor de auteurs is het gevoel van straffeloosheid, dat niet dient verstrekt te worden door de reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft opgemerkt dat het downloaden van internet inderdaad een “phénomène de société” is. Dit zonder meer als illegaal kwalificeren gaat volgens de adverteerder evenwel een brug te ver. Hij meent dat het perfect mogelijk is om op het internet legaal films en series te downloaden en verwijst in dit verband naar de informatie van de Belgian Anti Piracy Federation die als bijlage werd verstuurd.
De adverteerder bevestigde tenslotte dat de betreffende radiocampagne is afgelopen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat er wordt verwezen naar de bekende serie “24 heures chrono” teneinde de opslagruimte op een note-book of computer van HP te benadrukken.

De Jury heeft er nota van genomen dat de adverteerder stelt dat deze serie legaal kan gedownload worden, maar heeft na onderzoek geen websites terzake gevonden waar seizoen 6 van deze serie legaal kan gedownload worden. Zij heeft de adverteerder verzocht de adresgegevens van een website/websites mede te delen waar seizoen 6 van deze serie effectief legaal kan gedownload worden.

Bij gebreke daaraan, gaat de Jury ervan uit dat het momenteel niet mogelijk is om seizoen 6 van deze serie legaal te downloaden. In dat geval en gelet op de rechtstreekse verwijzing naar het downloaden van deze serie in de radiospot, is de Jury van oordeel dat deze spot inderdaad aanmoedigt tot onwettig en laakbaar gedrag. Aangezien zulks strijdig is met art. 1 en art. 4, § 3 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze spot te wijzigen en in afwachting daarvan niet meer uit te zenden.

De adverteerder deelde mee dat seizoen 6 van 24h legaal kan gedownload worden via de website van CinemaNow. CinemaNow wordt op de website van de Belgian Anti Piracy Federation vermeld als één van de websites waar legaal kan gedownload worden.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury gemeend geen verdere opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: HEWLETT PACKARD
Product/Dienst: Hewlett Packard
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  12/02/2008