HET HEZEHOF – 23/12/2014

Beschrijving van de reclame

De affiche toont foto’s van puppies, met daarbij de volgende tekst: “Het Hezehof”, “Hondenkennel – Rashondenkwekerij – Hondenspeciaalzaak – Verkoop pups eigen fok – Alle rassen! – Dekreu’s beschikbaar”, en de contactgegevens van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is de verkoop van puppies in winkels zoals deze bij wet verboden, en maken de betrokkenen zich schuldig aan het promoten van broodfok.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder bevestigde dat de verkoop van honden en katten in dierenwinkels verboden is en dat deze handelsactiviteit enkel voorbehouden is aan kwekers. Hij deelde ook mee dat zij hondenkwekers zijn en geen broodfokkers. Hij deelde tenslotte tevens mee dat Het Hezehof erkend is door de overheid als kweker-handelaar van honden.

Jurybeslissing

De Jury wenst vooreerst in herinnering te brengen dat het niet tot haar bevoegdheid behoort om zich uit te spreken over de aard, de kwaliteit of de relevantie van een product of van een dienst en dat zij zich slechts uitspreekt over de reclame die erover kan worden gemaakt.

Zij heeft er nota van genomen dat de klacht betrekking heeft op het feit dat de verkoop van honden door de adverteerder volgens de klager verboden zou zijn.

Dienaangaande heeft de Jury er tevens nota van genomen dat de regelgeving inzake dierenwelzijn een onderscheid maakt tussen handelszaken voor dieren en honden- en kattenkwekerijen en met name de verkoop van honden en katten voorbehoudt aan erkende honden- en kattenkwekerijen.

De Jury heeft vervolgens vastgesteld dat “Het Hezehof” als erkende kweker-handelaar vermeld staat op de op de website van de inzake dierenwelzijn bevoegde Vlaamse overheid beschikbare lijst van “Kwekerijen erkend op 5 december 2014” en derhalve gerechtigd is om reclame te voeren overeenkomstig artikel 11bis, tweede alinea van de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: HET HEZEHOF
Product/Dienst: Hondenkwekerij
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/12/2014