HERO – 03/08/2010

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een beeld van een vrouw die de voet van haar baby kust. Bovenaan, het logo van Friso en de tekst : « Van het kantoor naar de crèche of van de boetiek naar de schouwburg… Ik heb graag dat alles vlot verloopt, net zoals Nico’s overgang naar het flesje ».
Onder het beeld de tekst : « Nutradefense van Friso, voor een makkelijke overgang van borst- naar flesvoeding. Als u alleen maar het beste geeft, wilt u dat liefst zo houden. Er gaat nu eenmaal niets boven moedermelk. En daarom is Nutradefense geïnspireerd op borstvoeding De flesvoeding die een unieke combinatie bevat van belangrijke voedingsstoffen die van nature in moedermelk voorkomen. Kunt u zich een makkelijkere overgang naar het flesje bedenken ? Een slimme oplossing voor elke mama die zich ook graag vrouw voelt ! Ontdek ons gamma en handige tips op www.friso-baby.be of bel gratis 0800 17 227. »
Daarnaast een afbeelding van de verpakking van Nutradefense.

Motivering van de klacht(en)

De zin "een slimme oplossing voor elke mama die zich ook graag vrouw voelt" suggereert dat borstvoeding en zich vrouw voelen niet samengaat. Dat men m.a.w. kunstvoeding moet beginnen geven om zich terug vrouw te voelen. Los van het feit dat de klager dit als beledigend ervaart, druist dit in tegen het opzet en de inspanningen (onder meer via het bewuste tijdschrift) van de overheid om borstvoeding te promoten. De reclame is bovendien volledig in strijd met de richtlijnen omtrent reclame van de WHO-code voor babyvoeding (reclame voor het grote publiek, idealisering van kunstvoeding,...). Het gaat immers om reclame die gevoegd is bij het tijdschrift "Brieven aan jonge ouders" van de Gezinsbond die alle ouders van pasgeboren kinderen gratis ontvangen met steun van de overheid.

Standpunt van de adverteerder

Vooreerst heeft de adverteerder zijn spijt uitgedrukt dat er aanstoot is genomen aan de formulering van een zin in de bodycopy. Het is geenszins de bedoeling om denigrerend over te komen, zeker niet bij vrouwen die borstvoeding geven. Als flesvoedingsfabrikant staat de adverteerder achter het geven van borstvoeding. Dit wordt ook expliciet vermeld in de reclame en overige uitingen. De adverteerder meent zelfs dat hij als enige fabrikant het product aanprijst als zijnde “de volgende stap NA borstvoeding”.

Het is daarom dat de adverteerder deze klacht zeer ten harte neemt en hij graag een situatieschets weergeeft .

De zin “Een slimme oplossing voor elke mama die zich graag vrouw voelt” is een zin die in de bodycopy staat van elk van de vier productadvertenties die gemaakt werden. De zin is oorspronkelijk geformuleerd voor de bodycopy van de andere 3 producten. Aangezien de andere 3 producten bijvoedingsproducten zijn (een kant-en-klare fruithap of maaltijd) was hier de knipoog vooral bedoeld om de moeder nog meer tijd te geven voor haar baby en voor zichzelf.
De adverteerder begrijpt dat in het kader van flesvoeding deze zin verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Aangezien de adverteerder vrouwen die borstvoeding geven, wil steunen, komt deze klacht dubbel zo zwaar aan.

De adverteerder deelde mee dat hij de mogelijkheden bekijkt om deze Nutradefense advertentie zo snel mogelijk aan te passen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de zin “Een slimme oplossing voor elke mama die zich graag vrouw voelt” vermeld wordt in een advertentie voor flesvoeding (overgang van borst- naar flesvoeding).

De Jury is van oordeel dat aangezien deze zin voorafgegaan wordt door begeleidende uitleg die zeer voorzichtig en positief geformuleerd is mbt borstvoeding (als u alleen maar het best geeft, wilt u dat het liefst zo houden. Er gaat nu eenmaal niets boven moedermelk. …), deze zin “Een slimme oplossing voor elke mama die zich ook graag vrouw voelt” niet van aard is om denigrerend of negatief tav borstvoeding over te komen. De Jury is tevens van oordeel dat deze advertentie geen elementen bevat die ertoe aanzetten om te stoppen met borstvoeding, noch suggereert dat flesvoeding verkieslijk zou zijn tov borstvoeding, integendeel.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

De Jury heeft er nota van genomen dat de adverteerder meegedeeld heeft dat deze zin oorspronkelijk geformuleerd werd voor de bijvoedingsproducten(kant-en-klare fruithap of maaltijd) en dat hij op eigen initiatief beslist heeft om deze zin in kader van flesvoeding zo snel mogelijk aan te passen (waar mogelijk daar sommige bladen reeds gedrukt zijn) daar hij de klacht ter harte neemt.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: HERO
Product/Dienst: Friso Nutradefense
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/08/2010