HENNES & MAURITZ – 19/01/2001

Beschrijving van de reclame

De affiches tonen het topmodel Claudia Schiffer die verschillende artikels van vrouwelijk ondergoed draagt.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als pornografisch en mag niet op de openbare weg getoond worden waar ze door kinderen kan gezien worden. De reclame die gericht is tot de jeugd doet afbreuk aan de jongeren die lijden aan anorexia door bij hen een slecht gevoel op te wekken (race naar het slank zijn).

Jurybeslissing

De Jury heeft gemeend dat de affiches geen enkel onfatsoenlijke, obscene of pornografische elementen bevatten tegenstrijdig met de regels van ethiek inzake reclame, rekening houdend met de soort aangeprezen producten (vrouwelijk ondergoed). Met betrekking tot de uitgedrukte bezorgdheid aangaande anorexia en waaraan de Jury aandacht heeft geschonken, werd er vastgesteld dat indien de voorgestelde vedette voor velen getuigt van een mooi en slank lichaam, ze hier niet voorgesteld wordt, noch door het beeld noch door de tekst, als zijnde een model van overdreven slankheid. De Jury heeft derhalve geen opmerking geformuleerd.

Adverteerder: HENNES & MAURITZ
Product/Dienst: Lingerie
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/01/2001