HENNES & MAURITZ – 11/12/2012

Beschrijving van de reclame

Verschillende affiches tonen telkens hetzelfde model in ondergoed, met de prijs van het product in kwestie, het H&M-logo en de vermelding “Meer cadeautips op HM.com”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame geeft een vernederend beeld van de vrouw weer. De reacties van het publiek zijn veelzeggend, de opmerkingen die de mensen maken over deze halfnaakte vrouwen, terwijl we in de 21e eeuw leven, vrouwen stemrecht hebben en we beweren voor hun vrijheid te strijden. Het gebrek aan kuisheid van deze affiches is ook schokkend als men samen is met een oudere persoon of met een kind. Dit is niet het voorbeeld dat we willen geven aan onze meisjes, en nog minder aan onze jongens. Men klaagt over het gebrek aan respect van de jonge generatie ten opzichte van vrouwen. Dit soort reclamecampagnes is daar de oorzaak van.

De halfnaakte vrouw poseert in houdingen die niet veel verschillen van die in een pornomagazine en de reclame heeft veeleer de visuele opwinding als doel dan de verkoop van het product. We leven al in een maatschappij die geen morele waarden heeft of nog waar alles toelaatbaar is, maar denkt men aan de kinderen die dit zien? Denkt men aan het beeld van de vrouw dat dit uitdraagt of aan het effect dat dit op kleine meisjes heeft?

Kuisheid is een goed ding voor goede relaties, in het bijzonder tussen mannen en vrouwen, maar ook tussen volwassenen en kinderen. Het feit vrouwen zich onkuis te zien blootstellen op openbare plaatsen, zelfs al is het op een foto, beïnvloedt onvermijdelijk het respect dat anderen (in het bijzonder mannen en kinderen) zouden kunnen hebben voor vrouwen, alsook het respect dat vrouwen voor zichzelf hebben, jonge meisjes in het bijzonder.

Het is vernederend voor vrouwen om er seksobjecten van te maken, eerder dan menselijke wezens die respect waard zijn.

Het is een schande dat de status van de vrouw op deze manier verlaagd wordt.

Deze levensgrote naakte vrouwen, ‘gekleed’ in een stuk lingerie, zijn modellen die gebruikt worden voor visuele pornografische doeleinden. Het probleem vervat in deze affiches is gelegen in het feit dat deze winkel meerdere verschillende affiches heeft gemaakt, met verschillende vrouwen die verschillende lingerie dragen, in een verschillende houding. Is dit dus reclame voor lingerie of een vitrine met vrouwen die getoond worden als vlees waarvan men alleen gebruik maakt voor seksuele doeleinden? Wat wil de winkel verkopen: vrouwen of lingerie? Hier wordt de vrouw in ongepaste houdingen, voor kinderen maar ook voor volwassenen, voorgesteld als koopwaar. Deze reclame is een gevaar voor de vrouw. Zo’n affiche wekt verlangens op bij mannen. Wie ondergaat het door dit soort affiches bij mannen opgewekte seksuele verlangen? Vrouwen, of kinderen...

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft de affiches in kwestie onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiches een model in lingerie afbeelden om het lingeriemerk in kwestie te promoten. De afbeelding van de vrouw staat dus in verband met het product dat aangeprezen wordt in de reclame.

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context en het feit dat er een verband bestaat met het product, heeft de Jury geoordeeld dat deze afbeeldingen geen onfatsoenlijke, obscene, pornografische of seksistische elementen bevatten. Zij heeft geoordeeld dat deze reclameboodschappen voor lingerie de menselijke waardigheid van de vrouw niet aantasten. De Jury heeft geoordeeld dat er geen enkele aansporing is ten aanzien van mannen om zich op een afkeurenswaardige manier te gedragen tegenover vrouwen en dat de terzake geformuleerde verwijten een persoonlijke mening uitdrukken die, volgens haar, het standpunt van de meerderheid van het publiek niet weergeven.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: HENNES & MAURITZ
Product/Dienst: Lingerie
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/12/2012