HENNES & MAURITZ – 02/12/2003

Beschrijving van de reclame

Een poster (als bijlage) toont drie jonge vrouwen op een rij in zwarte lingerie met uitdagende blik. Een andere poster (als bijlage) toont een blanke blonde vrouw en een donkere zwartharige vrouw in zwarte lingerie, beide met uitdagende blik en in geknielde houding. Een derde poster (als bijlage) toont een donkere zwartharige en lachende jonge vrouw in zwarte lingerie. Al zittend steunt ze met haar handen achter haar rug en ze kruist haar benen in de lucht.

Dezelfde afbeeldingen zijn verschenen onder de vorm van affiches met vermelding van een product en zijn prijs.

Motivering van de klacht(en)

H&M gebruikt de openbare ruimte en de pers om een macho beeld van de vrouw te verspreiden en de vrouw te reduceren tot een voorwerp. Daar sommige mannen de vrouwen die op papier “aangeboden” worden, verwarren met de echte vrouw die ze op straat kruisen, vormt deze reclame een gevaar voor de veiligheid en de rust van de vrouw in haar dagelijks bestaan.

Deze reclame is seksistisch en degraderend voor het beeld van de vrouw die gebruikt wordt als een seksueel voorwerp voor commerciële doeleinden. Ze vormt een bedreiging voor de maatschappij en de evolutie naar de gelijkheid o.b.v geslacht en de eerbied voor de vrouw als menselijk wezen.

Deze reclame doet afbreuk aan het beeld van de vrouw door de steden vol te plakken met vrouwen die bijna naakt zijn. De stad is een publieke ruimte en geen plaats voor pornografische propaganda waar het geslacht gebruikt wordt voor commerciële doeleinden. Zij richt zich eerder tot de verlangens van de mannen en hun fantasieën over vrouwen als voorwerp.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het niet zijn bedoeling was om mensen te choqueren, maar om zijn klanten te informeren over de nieuwe look en het feit dat de goederen beschikbaar zijn in zijn winkel. Hij heeft ervoor gekozen om verschillende personaliteiten te tonen om de allerlaatste trends neer te zetten op een informatieve en inspirerende wijze. De lingeriecampagne is één van de vele jaarlijkse publiciteitscampagnes en hij heeft ervoor gekozen deze rond de kerstperiode te tonen omdat de vraag naar lingerie tijdens deze maand het grootst is. Dit seizoen is geïnspireerd door de glamourstijl van de Hollywood filmsterren van de jaren '30 : luxe, drama en glamour zijn de sleutelwoorden. Hij benadrukte dat foto's door iedereen op verschillende wijze geïnterpreteerd worden en dit heel persoonlijk is, maar dat een groot deel van zijn cliënteel heel positief gereageerd heeft.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context en het feit dat er een verband bestaat met het product (lingerie), heeft de Jury gemeend dat deze afbeeldingen geen onfatsoenlijke, obscene, pornografische of seksistische elementen bevatten, temeer daar de intieme delen van het lichaam bedekt zijn met lingerie. Zij was van oordeel dat deze reclameboodschappen voor lingerie de waardigheid van de vrouw niet aantasten en hen niet in gevaar brengen. De Jury is de mening toegedaan dat deze reclame de mannen niet aanzet om zich verwerpelijk te gedragen t.a.v vrouwen en dat de geformuleerde verwijten terzake, die persoonlijke en subjectieve meningen weergeven, haar niet gerechtvaardigd lijken. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: HENNES & MAURITZ
Product/Dienst: Lingerie
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  02/12/2003